نیکان

نحوه دریافت وام شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی، نحوه دریافت وام شهریه نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، همایون روحیان مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی نحوه دریافت وام شهریه دانشجویان این دانشگاه را اعلام کرد.

مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: دانشجویان این دانشگاه جهت دریافت وام شهریه نیمسال اول تحصیلی خود به مبلغ ده میلیون ریال که توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود، لازم است تا تاریخ ۱۵ دی ماه سالجاری به مسئول رفاه مرکز آموزش خود مراجعه کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار