رزومه

آرمان

نحوه صدور گواهی تحصیلی دانشجویان غیرحضوری دانشگاه علمی کاربردی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

نحوه صدور گواهی تحصیلی دانشجویان غیرحضوری دانشگاه علمی کاربردی

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی گفت: صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی ریز نمرات دانشجویان غیرحضوری به واحدهای استانی این دانشگاه تفویض شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدعلی اخوان بهابادی گفت: صدور گواهی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات دانشجویان از اداره کل خدمات آموزشی ستاد مرکزی این دانشگاه به واحدهای استانی تفویض شد.
وی اظهار داشت: این اقدام برای تسریع در انجام امور صدور گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی ریز نمرات دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی به روش آموزش‌های خاص و غیر حضوری صورت گرفته است.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: دسترسی به این فرآیند در سامانه ساتب به نشانی www.sateb.uast.ac.ir ایجاد شده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار