رزومه

آرمان

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق چگونه است؟

دسته ها: مطالب آموزشی

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری میزان، مالیات حقوق فردی که در ماه ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارد با جدول معافیت حقوق سال ۱۳۹۶ چگونه باید حساب شود؟

هر سال طبق قانون، سازمان امور مالیاتی کل کشور میزان معافیت حقوق را بر اساس بودجه تنظیم شده برای آن سال تنظیم و برای اجرا ابلاغ میکند.

طبق بخشنامه ارسالی سازمان امور مالیاتی میزان معافیت مالیاتی حقوق در سال ۹۶، ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال درسال است و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد می‌شود. مازاد این میلغ با نرخ ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد.

مثال:
معافیت سالانه حقوق با توجه به قانون: ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ =۱۲*۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
حقوق سالانه فرد: ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ =۱۲*۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
حقوق مشمول مالیات فرد :
۲/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰- ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

فردی که حقوق ماهیانه او فرضا ۲۰ میلیون تومان باشد برای محاسبه مالیات بر حقوق او این گونه محاسبات را انجام میدهیم:

طبق قانون تا ۵ برابرمعافیت حقوق سالانه با نرخ ۱۰ درصد و مازاد آن با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می شود:

۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ =۵*۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
پس:

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۱۰%* ۱۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ = ۲/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰-۱/۱۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۰%* ۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰

مالیات حقوق سالانه این شخص برابر است با :
۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰ = ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰+۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰

مالیات حقوق ماهیانه هر شخص :

۲۶/۰۰۰/۰۰۰ = ۱۲ تقسیم بر ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰

نکاتی که باید در معافیت مالیات حقوق سال ۱۳۹۶ به آن باید دقت کرد مواردیست که در زیر مطرح می‌شود:

معافیت مالیات حقوق تا ۵ برابر میزان معافیت سالانه را با نرخ ۱۰درصد اعمال میکنیم.

این مقدار در سال‌های قبل ۷ برابر بود .

مورد بعدی معافیت مالیات حقوق سال ۹۶ برای بخش دولتی و خصوصی یکسان سازی شد.

براساس این گزارش تفاوت نظرهای میزان معافیت از ۱۵۰۰میلیون تومان و اعداد دیگر که شایعه های آن به گوش می‌رسید این مبلغ به میزان ۲ میلیون تومان ماهانه تصویب شد.

مطالب آموزشی