نیکان

نحوه پذیرش دانشجوی دکتری بر اساس قانون سنجش و پذیرش / 50 درصد آزمون و 30 درصد سوابق آموزشی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

آزمون دوره دکتری 99 صبح روز پنج‌شنبه 9 مرداد ماه با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود و براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در این آزمون 50 درصد نمره آزمون و 30 درصد سوابق آموزشی برای پذیرش لحاظ می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزرای فارس، آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۹ صبح روز پنج‌شنبه ۹ مرداد ماه با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، سطح سؤالات امتحانات اختصاصی حسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر رشته، مطابق فهرست برنامه‌های مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی و بر اساس ضرایب جدول ذیل صورت می‌گیرد.

ردیف نام گروه امتحانی کدرشته امتحانی ضرایب آزمون جدول شماره مندرج در صفحات
از تا تعداد دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد استعداد تحصیلی زبان
۱ علوم انسانی ۲۱۰۱ ۲۱۸۰ ۶۳ ۴ ۱ ۱ ۳ ۱۱ تا ۱۸
2 علوم پایه ۲۲۰۱ ۲۲۴۸ ۴۵ ۴ ۱ ۱ ۴ ۱۹ تا ۲۳
3 فنی و مهندسی ۲۳۰۱ ۲۳۷۲ ۶۰ ۴ ۱ ۱ ۵ ۲۴ تا ۲۹
4 کشاورزی و منابع طبیعی ۲۴۰۱ ۲۴۵۰ ۳۵ ۴ ۱ ۱ ۶ ۳۰ تا ۳۳
5 هنر ۲۵۰۱ ۲۵۰۷ ۷ ۴ ۱ ۱ ۷ ۳۴
6 دامپزشکی ۲۷۰۱ ۲۷۲۶ ۲۶ ۴ ۱ ۱ ۸ ۳۵ تا ۳۷
7 زبان ۲۸۰۱ ۲۸۰۹ ۹ ۴ ۱ ۱ ۹ 38

براساس این گزارش، سؤالات به گونه‌ای طراحی شده که نیاز به استفاده از ماشین حساب در آزمون نیست، لذا داوطلبان باید از آوردن هر گونه ماشین حساب در جلسه آزمون خودداری کنند. بدیهی است در صورت مشاهده داوطلب به عنوان متقلب محسوب شده و طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط با وی برخورد خواهد شد.

نحوه پذیرش:

بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، پذیرش دانشجو در دوره دکتری(Ph.D) و دستیاری رشته‌های گروه دامپزشکی، شامل دو مرحله است که هر یک از مراحل مطابق با شیوه‌نامه اجرایی آزمون انجام می‌شود.

براساس این گزارش، مرحله اول آزمون متمرکز است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و پس از برگزاری آزمون، کارنامه‌ای شامل نمرات خام، تراز و نمره کل در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت که «داوطلبان مجاز به انتخاب رشته»، بر اساس آن اقدام به انتخاب رشته کرده و بر اساس کدرشته محل‌های انتخابی و حد نصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) که با هماهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین می‌شود با توجه به سهمیه داوطلب به کدرشته محل‌های حائز حد نصاب معرفی خواهند شد.

بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» سنجش و پذیرش در مقطع دکتری ناپیوسته، بر حسب هر یک از شیوه‌های «آموزشی| پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر است:

شیوه پذیرش آزمون متمرکز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری مصاحبه علمی و سنجش علمی تهیه طرح واره
آموزشی ـ پژوهشی ۵۰ درصد ۳۰ درصد ۳۰ درصد
پژوهش محور ۳۰ درصد ۲۰ درصد ۳۰ درصد ۲۰ درصد
اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار