نظارت دقیق بر روند برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور گفت: آزمون‌های پایان نیمسال دانشگاه پیام نور با نظارت مستمر، انسجام بالا و توأم با امنیت و دقت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ضماهنی گفت: نظارت دقیق و رصد مستمر فرآیند برگزاری الکترونیکی امتحانات از وظایف اصلی و مهم مدیران استانی نظارت است و همکاران ما در مدیریت‌های نظارت و ارزیابی استانی که عموماً از یک ماه قبل، بر روند فعالیت‌های آزمونی استان‌ها کنترل و اشراف داشته‌اند، از نخستین روز اجرای آزمون‌ها نیز با نظارت دقیق، اثربخش، متعهدانه و حرفه‌ای خود به بررسی دقیق و تحلیلی سازوکارهای اجرایی و پشتیبانی امتحانات پرداخته و قوت‌ها و ضعف‌ها را منعکس می‌کنند.

مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور ضمن تاکید بر لزوم دقت، نظارت و تأمین امنیت آزمون‌های پایان نیمسال دانشگاه پیام نور که امسال نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا، به صورت الکترونیکی در سراسر کشور برگزار می‌شود، افزود: دانشجویان ولی نعمتان دانشگاه هستند و تأمین امنیت خاطر و نظارت دقیق بر روند برگزاری امتحانات حق آنها و وظیفه اصلی متولیان امر است.

وی با عنوان اینکه دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت با بهره مندی از کارکنان مجرب و کارآزموده در سازمان مرکزی و مدیرانی حرفه‌ای، متعهد و متخصص و کارشناسانی پیگیر و دلسوز در تمامی استان‌ها نیز دوشادوش سایر ارکان ستادی و اجرایی برگزاری آزمون‌های دانشگاه از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد، افزود: این دفتر به عنوان بازوی مشورتی رئیس دانشگاه با نقش آفرینی فعال در بهینه سازی سازوکارهای تصمیم سازی با هدف ارتقای سطح تصمیم گیری ها، خود را مکلف به شنود مؤثر و دریافت پیشنهادها، نقطه نظرها و انتقادهای اثر بخش همکاران و دانشجویان می‌داند.

سامانه رسیدگی به درخواست‌ها، پیشنهادات و انتقادات دفتر نظارت و ارزیابی

ضماهنی با عنوان اینکه در راستای سیاست‌های کلان مرکز ناتک وزارت عتف و تحقق اهداف عملیاتی دانشگاه مدیران ناتک استانی دانشگاه پیام نور موظف به نظارت مستمر و دقیق بر روند برگزاری آزمون‌ها در سطح مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور هستند، از دانشجویان خواست از ظرفیت حضور این مدیران و کارشناسان در مراکز و واحدها استفاده کرده و پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات ارزنده خود را در همه موضوعات مرتبط با امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و فرهنگی بی واسطه با مدیران نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در میان بگذارند و یا از طریق سامانه رسیدگی به درخواست‌های دفتر نظارت به نشانی http://srsa.pnu.ac.ir ارسال کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار