رزومه

آرمان

نظارت دقیق بر نحوه جذب نیرو در فاز ۲ پالایشگاه آبادان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

نظارت دقیق بر نحوه جذب نیرو در فاز ۲ پالایشگاه آبادان

فرماندار آبادان گفت: از تمامی ابزارهایی که در اختیار داریم در جهت نظارت دقیق بر نحوه جذب نیرو در فاز ۲ پالایشگاه آبادان بهره می گیریم.

عزیزاله شهبازی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به راه اندازی سامانه ثبت نام نیروها برای کار در فاز ۲ پالایشگاه آبادان افزود: مردم آبادان اطمینان داشته باشند که تمام فرصتهای شغلی که در شهرستان ایجاد می شود در مرحله نخست متعلق به آنهاست، این سیاست دولت است و ما نیز به طور قاطع از این راهبرد دفاع می کنیم.

وی با تاکید بر بالندگی، توانایی و فرهیختگی جوانان آبادانی اظهار کرد: سفارش ما به تمامی دستگاههای اجرایی و سازمانها آن است که در هنگام انتخاب پیمانکار و نیروهای مورد نیاز در بخشهای مختلف کاری دستگاه متبوعه شان از نیروهای بومی استفاده کنند.

شهبازی با درخواست از رسانه ها، تشکل های سیاسی و سازمانهای مردم نهاد شهر به جهت همراهی و امید بخشی به مردم در زمینه استفاده از نیروهای بومی در فرصت های اشتغالزایی شهرستان تصریح کرد: نحوه به کارگیری نیروی مورد نیاز در تمامی فرصت های اشتغالزایی شهرستان باید از طریق فراخوان عمومی و برگزاری آزمون انجام شود و از معرفی افراد به شکل جمعی برای کار در پروژه های مختلف به طور جدی پرهیز شود.

فرماندار آبادان گفت: اگرچه شرکتها و ادارات بر اساس راهبردهای واحدهای متبوع خویش کار را به انجام می رسانند اما تاکید ما بر آن است که جذب نیروی کار بومی در اولویت باشد.

شهبازی افزود: انتظار می رود تا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به طور مرتب گزارشات مربوط به جذب نیرو در فاز ۲ پالایشگاه را در اختیا ر ما قرار دهد.

فرمانداران در مناطق آزاد هیچ مسئولیتی ندارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه طبق قانون، فرمانداران در مناطق آزاد هیچ مسئولیت و ماموریتی در حوزه معرفی نیرو برای کار و اشتغال ندارند، اظهار کرد: این موضوع در قانون مناطق آزاد به صراحت آمده است و به طور رسمی نیز به بنده اعلام شد.

فرماندار آبادان با اشاره به اینکه وظیفه حاکمیتی ما آن است که اجازه تضییع حقوق مردم را ندهیم، تصریح کرد: رئیس دادگستری، دادستان و اعضای شورای تامین شهرستان در این نظر و دیدگاه با فرزندان آبادان همراه هستند و لذا تاکیدمان بر آنست که هر فرصت استخدامی در ادارات و شرکتهای مختلف خاص جوانان آبادان و از طریق انتشار فراخوان و برگزاری آزمون است و اقدام بر خلاف این روند، پذیرفتنی نیست.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار