رزومه

آرمان

هشدار دانشگاه پیام نور در مورد پیامک‌های مبنی بر صدور کارت‌های بین‌المللی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

محمد محسن صدر سخنگوی دانشگاه پیام نور با اشاره به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مبنی بر صدور کارت‌های بین‌المللی اظهار داشت: اخیرا به وسیله شرکت‌های خارج از کشور پیامک‌هایی به برخی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه ارسال شده که محتوی صدور کارت‌های بین المللی برای ادامه تحصیل و کمک‌های مالی از سوی آن موسسه بوده است. تمامی این موارد تقلبی بوده و هیچ ارتباطی به دانشگاه پیام نور ندارد.

وی ادامه داد: اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور و دانشجویان حق ثبت نام این کارت‌ها را نداشته زیرا دارای تبلیغات دروغین بوده و استادان نباید گول این پیامک‌ها را بخورند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار