رزومه

آرمان

وظایف ۹گانه وزارت کار در آیین نامه اشتغال روستایی ابلاغ شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

وظایف ۹گانه وزارت کار در آیین نامه اشتغال روستایی ابلاغ شد

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛ وظایف نه گانه وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وظایف نه گانه وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور تعیین شد.

به گزارش مرکزروابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (۷) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی – مصوب ۱۳۹۶ – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

بر پایه این گزارش و بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری وظایف نه گانه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه یاد شده بدین شرح است .

الف-اجرای برنامه های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجاد شده

ب-پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال

پ-آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی

ت-ایجاد دسترسی دستگاه های ذی ربط به سامانه بازار کار

ث-آموزش متقاضیان بر اساس رسته فعالیت تخصصی مربوط

ج-معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان

چ – تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره ای به متقاضیان

ح – ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته هایی که دارای همپوشانی هستند، مانند گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.

خ – تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب.

همچنین متن کامل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به شرح زیر است.

وظایف ۹گانه وزارت کار در آیین نامه اشتغال روستایی ابلاغ شد

وظایف ۹گانه وزارت کار در آیین نامه اشتغال روستایی ابلاغ شد

وظایف ۹گانه وزارت کار در آیین نامه اشتغال روستایی ابلاغ شد

وظایف ۹گانه وزارت کار در آیین نامه اشتغال روستایی ابلاغ شد

وظایف ۹گانه وزارت کار در آیین نامه اشتغال روستایی ابلاغ شد

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار