رزومه

آرمان

١٧ شهريور ماه پايان مهلت مصاحبه دكتراى تخصصى پزشكى

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

محمد حسين پوركاظمى رييس مركز سنجش و آموزش پزشكى وزارت بهداشت گفت: از ٣١ مرداد ماه مصاحبه داوطلبان مقطع دكتراى تخصصي پزشكى آغاز و هر داوطلب حداكثر به سه قطب آمايشى معرفى شده است.

پوركاظمى ادامه داد: داوطلبان تا ١٧ شهريورماه فرصت دارند به مناطق آمايشى رفته و دوره مصاحبه مقطع دكتراى تخصصى خود را سپرى كنند. پس از اتمام مهلت مصاحبه، در هفته اول مهرماه كارنامه داوطلبان منتشر مى شود.

وى علت انتشار كارنامه دقيق بعد از گذراندن دوره مصاحبه را اينگونه عنوان كرد: اگر كارنامه دقيق آزمون كتبى بعد از اين آزمون منتشر شود، بر روند مصاحبه تاثير گذاشته و نتيجه واقعى در پى ندارد.

رييس مركز سنجش و آموزش پزشكى وزارت بهداشت يادآور شد: در اين آزمون بالغ بر شش هزار نفر شركت كردند كه از اين ميان ۲ هزار نفر براى مصاحبه پذيرفته شدند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار