رزومه

آرمان

پایان نامه های مرتبط با دوران دفاع مقدس حمایت می شوند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

پایان نامه های مرتبط با دوران دفاع مقدس حمایت می شوند

موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری با موضوعات مرتبط با دوران دفاع مقدس حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت به عنوان یکی از متولیان گردآوری، حفظ و نگهداری آثار و ارزش های دوران دفاع مقدس، ترویج معارف آن دوران و موارد مرتبط، اقدام به طرح «پروژه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری با موضوعات مرتبط با دوران دفاع مقدس» کرده است.

در همین راستا بالغ بر ۲۰۰۰ عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، پزشکی و همچنین شیوه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری با موضوعات مرتبط با دوران دفاع مقدس را تدوین و عناوین پژوهشی و تحقیقی مورد نظر را به منظور آگاهی هرچه بیشتر جامعه هدف در سایت موزه دفاع مقدس بارگزاری و به دانشگاه های سراسر کشور ارسال کرده است.

دانشجویان برای دسترسی به منابع اطلاعاتی مورد نیاز در روند تحقیق و پژوهش خود ضمن امکان استفاده از کتابخانه تخصصی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به اشخاص مورد نظر و سازمان های ذیربط معرفی می شوند.

استاد ناظر تخصصی موزه دانشجویان را در تهیه طرح تحقیق مورد نظر کمک و راهنمایی می کند. مبلغ مورد نظر برای حمایت از پایا نامه های کارشناسی ارشد ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال و برای رساله های دکتری ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار