نیکان

پذیرش بدون آزمون در ۱۶ رشته در دانشگاه چمران اهواز

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش و آموزش کشور، پذیرش بدون آزمون (صرفا با سوابق تحصیلی) در ۱۶ رشته تحصیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز شد.

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه‌ها از  پنجم مردادماه آغاز شده و تا روز یکشنبه (دوم شهریور) ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، پذیرش بدون آزمون صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) امکان پذیر است. بر این اساس پذیرش در ۱۶ رشته تحصیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بود.

بر این اساس در گروه تحصیلی علوم تجربی؛ پذیرش رشته‌های زمین شناسی، زیست شناسی جانوری، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، زیست شناسی گیاهی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی، مهندسی طبیعت و زیست شناسی گیاهی (نوبت دوم) با سوابق تحصیلی خواهد بود.

همچنین در گروه تحصیلی علوم انسانی، زبان خارجه، هنر و ریاضی و فنی؛ پذیرش در رشته باستان شناسی، رشته زبان و ادبیات فرانسه، مرمت بناهای تاریخی و آمار (روزانه و نوبت دوم) با سوابق تحصیلی امکان پذیر است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار