رزومه

آرمان

پذیرش دانشجویان دکتری رشته پلاسمای پزشکی در سال تحصیلی آینده

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

محمدعلی سبحان الهی رییس دانشگاه خوارزمی گفت: باتوجه به اهميت انطباق نظام اداری و تشكيلاتي این دانشگاه با قانون اهداف و وظایف تشكيلات وزارت علوم تحقيقات و فناوري اقدام به راه اندازی این مجموعه براساس برنامه و نیاز دانشگاه شدیم.

وی ادامه داد: قرار شد با تصویب وزارت علوم گروه آموزشی پلاسمای پزشکی برای نخستین بار در دانشگاه خوارزمی آغاز و شروع به کار شود.

رییس دانشگاه خوارزمی افزود: به همین منظور تبيين چگونگي تشكيل، توسعه، ارزيابي و تسريع در رشد و توسعه علمي و تسهيل فرآيندهاي آموزشي دانشجویان و دانشگاه این برنامه تسهیل می شود.

سبحان اللهی بیان کرد: با راه اندازی این گروه در دانشگاه خوارزمی این دانشگاه در سال تحصیلی ۹۷_۹۶دانشجوی دکتری در رشته پلاسمای پزشکی پذیرش دارد.

وی یادآورشد: ارائه و تشکیل این الگوي مناسب در دانشگاه و چگونگي ارتقای سطح سازماني واحدهاي آموزشي، افزايش كيفيت، امكان ارتقا در دانشگاه و دانشجویان این دانشگاه می شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار