رزومه

آرمان چای لاغری

پرداخت حقوق استادان دانشگاه غیر انتفاعی براساس دستورالعمل وزارت علوم

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

علی آهون‌منش رییس دانشگاه غیر انتفاعی و مؤسسات غیر دولتی اظهار داشت: پرداخت حقوق به استادان دانشگاه بر اساس دستور‌العمل ابلاغی‌ وزارت علوم به طور رسمی به اعضای هیات علمی و استادان این دانشگاه مطابق مراکز آموزش عالی دولتی پرداخت می‌شود با این تفاوت که استادان این دانشگاه و مؤسسات غیر دولتی بنابر دستور‌العمل وزارت علوم از فوق‌العاده ویژه برخوردار نیستند.

وی یادآور شد: در صورت تصویب در هیات امنای دانشگاه غیر انتفاعی استادان این دانشگاه می‌توانند همانند سایر دانشگاه‌های دولتی از فوق‌العاده ویژه برخوردار شوند.

رییس دانشگاه غیر انتفاعی و مؤسسات غیر دولتی عنوان کرد: با توجه به اینکه تعداد دانشجویان این دانشگاه به مقدار ۸۰ درصد کاهش یافته لذا استادان از حق فوق‌العاده ویژه برخوردار نبوده و پرداخت‌ها بر اساس دستورا‌لعمل‌های وزارت علوم است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار