رزومه

آرمان

پرداخت وام اشتغال در ۶۳ روز

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

در برنامه اشتغال فراگیر سال ۹۶، دولت موظف به پرداخت تسهیلات بانکی اشتغالزایی حداکثر ظرف مدت ۶۳ روز کاری شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه ی اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶» تیرماه امسال با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰هزار نفر از سوی اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.

جزئیات فرآیند زمانی پرداخت تسهیلات بانکی اشتغالزایی به شرح زیر است:

بررسی اولیه طرح پیشنهادی متقاضی به انضمام مدارک و مستندات آن توسط دستگاه اجرایی استان/ شهرستان و اعلام تأیید و یا رد آن از نظر اهلیت و توجیهات لازم ملی، استانی و منطقه ای حسب ضرورت (بر اساس شاخص های بارگذاری شده در سامانه) حداکثر ظرف مدت یک هفته و ارائه به کار گروه اشتغال استان/شهرستان؛

ثبت طرح یاد شده در سامانه توسط دستگاه اجرایی استان/ شهرستان ظرف مدت یک روز و ارائه کد رهگیری به متقاضی برای پیگیری های بعدی؛

بررسی و کنترل همسویی طرح با رسته های دارای اولویت و بررسی عدم تعهدات معوق متقاضی نزد شبکه بانکی و لحاظ مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، توسط کمیته فنی استان/شهرستان (ذیل کار گروه اشتغال استان/ شهرستان) و اعلام تأیید و یا رد طرح به دبیرخانه کار گروه اشتغال استان/ شهرستان (براساس شاخص های انتخاب طرح که در سامانه بارگذاری شده است) حداکثر ظرف مدت یک هفته؛

ارائه نتایج طرح های بررسی شده کمیته فنی در کار گروه اشتغال استان/ شهرستان و اعلام طرح های رد شده به دستگاه های اجرایی مربوطه به صورت مستدل حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری؛

معرفی طرح های تایید شده در کمیته فنی توسط کارگروه اشتغال استان به بانک های عامل متناسب با سهم تسهیلات مربوط به هریک از طرح های سرمایه در گردش، توسعه ای و ایجادی از کل تسهیلات ابلاغی بانک های عامل استان (موضوع ستون آخر جدول ماده۷ آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶) حداکثر ظرف مدت۲ روز کاری؛

تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز طرح های معرفی شده به بانک توسط متقاضی حداکثر ظرف مدت یک هفته؛

بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه گذار و نیز بانک پذیری پروژه توسط بانک عامل اعلام تائید و یا رد آن (با استدلال های لازم) به کار گروه اشتغال استان/ شهرستان و متقاضی حداکثر ظرف مدت یک ماه از طریق سامانه نرم افزاری کارا؛

عقد قرارداد طرح تائید شده بانک حداکثر ظرف مدت یک هفته.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار