رزومه

آرمان

پروژه قطار شهری اهواز ۲۶ درصد پیشرفت داشته است

دسته ها: اخبار استان اخبار

مدیرعامل قطار شهری اهواز:
پروژه قطار شهری اهواز ۲۶ درصد پیشرفت داشته است
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز گفت: پیشرفت قطار شهری در سطح شهر اهواز ۲۶درصد بوده است.

عباس هلاکویی اظهار داشت: درصد پیشرفت قطار شهری در سطح شهر اهواز ۲۶ درصد است و آمار کمتر از یک‌ درصد برای کل پروژه صحیح نیست.

وی افزود: پرداخت صورتحساب پیمانکار قطار شهری به‌صورت درصد پیشرفت هر بخش از پروژه پرداخت می‌شود و در صورت پیشرفت طرح در زمان مقرر این پرداخت انجام می‌شود.

مدیرعامل قطار شهری اهواز گفت: در هر قسمت از پروژه زمان و درصد پیشرفت مطرح می‌شود که پیمانکار باید در زمان مقرر کار را به آن برساند.

وی با تکذیب ادعای پیشرفت یک‌ درصدی کل پروژه قطار شهری اهواز عنوان کرد: در یک فاز از قطار شهری اهواز در طول یک‌ ماه پیشرفت ۵ درصدی مقرر شده بود که با سر رسید ماه فقط پیشرفت یک‌درصدی مشاهده شد.

هولاکویی اظهار داشت: در بخش کلنگ‌زنی هر پروژه آمار درصد پیشرفت ۴ درصد است و برای ارائه گزارش به شهروندان اهوازی مسئولان استانی و شهری باید دقت کنند.

وی افزود: تاکنون ۵۸۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی به این پروژه اختصاص یافته که ۴۴۰ میلیارد تومان آن به پیمانکار پرداخت شده است.

مدیرعامل قطار شهری اهواز گفت: در سال گذشته ۷۸ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده و امسال نیز ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای متروی اهواز تصویب شده است.

وی عنوان کرد: به‌طور متوسط هر ایستگاه ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.

اخبار استان اخبار