رزومه

آرمان

چرا آموزش و پرورش مخالف استخدام معلمان حق التدریس و آموزش دهندگان سوادآموزی است؟

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

چرا آموزش و پرورش مخالف استخدام معلمان حق التدریس و آموزش دهندگان سوادآموزی است؟

رئیس مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش تعداد مشمولان طرح استخدام معلمان حق التدریس و نیروهای نهضت سوادآموزی را ۱۲۱ هزار نفر دانست.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم, نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم مهر به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند.

البته این طرح مجدد برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش مجلس ارائه شد. با تصویب این طرح معلملن حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی تعیین تکلیف می شوند.
هر چند مسئولان وزارت آموزش و پرورش چندان موافق این طرح نیستند و آن را موجب تحمیل تعداد زیادی نیرو به آموزش و پرورش می دانند که برخی از آنها مهارت لازم یا حتی شرط سنی مناسب برای ورود به شغل معلمی را ندارند.

به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش در ۱۵ سال اخیر از مجموع ۳۳۰ هزار نیروی جذب شده، ۲۷۰ هزار نفر بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به استخدان در آمده اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، را در پی داشته است.

همچنین بخوانید: ۵۰ هزار آموزش‌دهنده نهضت سوادآموزی در انتظار اجرای قانون

همچنین بخوانید: چگونه معلمان حق‌التدریس را بدون آزمون و تایید صلاحیت حرفه‌ای استخدام کنیم؟

اسفندیار چهاربند, رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در گزارشی به مجلس تحت عنوان “تبیین پیامدهای طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس ونهضت سواد آموزی”دررابطه با وضعیت نیروهای حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و دلایل مخالفت آموزش و پرورش با استخدام بدون ضابطه این افراد چنین ذکر کرده است:

* دلایل رد طرح استخدامی:

مغایرت با اسناد بالا دستی.افزایش هزینه های دولت.کاهش کیفیت آموزشی.درتضاد با عدالت استخدامی و تعطیلی دانشگاه فرهنگیان.

* آمار مشمولان طرح استخدامی

مربیان پیش دبستانی: ۴۲۰۰۰ نفر
آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی: ۶۰۰۰۰ نفر
سایر(خریدخدمات و..) : ۱۸۰۰۰ نفر
مجموع مشمولان طرح: ۱۲۱۰۰۰ نفر

* ویژگی های مشمولان طرح استخدام

۱۲۱هزار نفر مشمول طرح هستند. ۶۵ درصد ظرفیت جذب معلم دربرنامه ششم توسعه(۱۸۵هزارنفرحداکثرسهمیه استخدام تاسال۱۳۹۹)
۹۴درصدافرادمشمول طرح (زن )هستند.
۹۳درصدافراد مشمول طرح درمراکزاستان ها وشهرهای بزرگ سکونت دارند.

رشته تحصیلی ۴۴۷۷۰ نفر (۳۷ درصد افرادمشمول طرح ) مطابق بارشته های تدریس دوره متوسطه نظری است که تا سال ۱۳۹۹به آنها نیاز نمی باشد.(زن)

*مغایرت های قانونی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس ونهضت سواد آموزی

مغایربا بند(ب)ماده ۶۳قانون برنامه ششم توسعه(جذب معلم ازطریق دانشگاه های فرهنگیان وشهید رجایی).
مغایرت باجزء(۱)و(۳)بند (الف)ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی عدم اقدام مغایر با سندتحول بنیادین وارتقای جایگاه آموزش وپرورش به عنوان امرحاکمیتی(تربیت معلم مهمترین شان حاکمیتی آموزش وپرورش)

مغایربا تکلیف آموزش وپرورش درماده ۶۳قانون برنامه ششم توسعه(افزایش سهم آموزش های مهارتی از ۳۸درصد به ۵۰ درصدآموزش های متوسطه)
مغایرت با بند(۲)سیاست های کلی علم وفناوری و اصلاح شاخص های کیفی نیروی انسانی دوره ابتدایی به عنوان حلقه اول نظام آموزشی کشور

درتضاد با سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش وپرورش مبنی بر بهبود منابع و مصارف با هدف بهبود کیفیت وبهره وری (افزایش سهم هزینه های پرسنلی از۶۰ درصد درسال ۱۳۸۳ به ۸۵درصد درسال۱۳۸۸ و۹۸ درصد درسال ۱۳۹۵
مغایرت باماده یک سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی برایجادتحول درنظام آموزش و پرورش (ریشه کن کردن بیسوادی)

مغایر بابند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری (کاهش نیرو)
مغایر با اصول(۱۲۶) و(۷۵)قانون اساسی

مغایر با تبصره(۱۰)ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس(عدم الزام به استخدام)

مغایر با ماده ۱۲۳قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (لازم الاجرابودن سیاست های کلی برنامه ششم وسایرسیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)

*پیامدهای اجرای طرح

انسداد بلند مدت تحول درآموزش وپرورش, محدودکردن شایسته گزینی و استحاله جامعه معلمان باتوجه به تجربه اجرای قوانین قبلی(۲۸۰هزار استخدام از۳۳۰هزار استخدام بدون ضابطه طی ۱۵سال گذشته)
تشدید عدم تعادل جنسیتی و منطقه ای نیروی انسانی

کاهش پوشش تحصیلی و افزایش بازمانده از تحصیل بدلیل تشدید کمبود معلم در مناطق روستایی, عشایری و مرزی

کاهش کیفیت آموزشها به ویژه در دوره ابتدایی به عنوان حلقه اول نظام آموزشی کشور

عدم تعادل توزیع نیروی انسانی در دوره های تحصیلی به ویژه شاخه های فنی وحرفه ای وکاردانش

افزایش تعدادنیروی انسانی غیرمولد و مازاد و بارمالی بدلیل تحمیل استخدام نیروی انسانی جدید بدون توجه به نیاز آموزش وپرورش همزمان با بار مالی سنگین بازنشستگی ۳۰۰هزار نفرطی ۴سال(پاداش پایان خدمت وحقوق بازنشستگی آنان بالغ بر ۳۵هزار میلیارد تومان)
لاینحل ماندن وضعیت اشتغال نیروهای شاغل در نهضت, مراکزپیش دبستانی و تکرار دور باطل استخدام آنها

حذف کامل سهمیه پذیرش دانشجو معلم مرد و زن در۱۶۳ بوم (۱۱۲ حوزه اتنخابیه) وحذف سهمیه پذیرش زن در۲۹۷بوم (۱۸۲حوزه انتخابیه)از مجموع۳۴۰ بوم در کشور از بهمن سال جاری تا پایان سال ۱۳۹۹(کشور دارای ۳۴۰بوم استخدام و ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی است.
کاهش ۷۰درصدی سهمیه استخدامی ایثارگران

تعطیل شدن حداقل ۳۵ پردیس دانشگاه فرهنگیان از مجموع ۶۷ پردیس

تشدید کاهش سرعت سوادآموزی افراد کمتر از ۵۰ سال ناشی از استخدام آموزش دهنده های نهضت.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار