نیکان

چهارمین فراخوان تعیین تکلیف بورسیه‌های بلاتکلیف منتشر شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

متقاضیان بورسیه دارای حکم بورس و مدرک دکتری که در سه فراخوان اخیر بورسیه‌های بلاتکلیف شرکت نکرده‌اند، از ۵ مهرماه ۱۳۹۹ به مدت یک ماه ثبت نام به عمل می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهارمین فراخوان تعیین تکلیف بورسیه‌های بلاتکلیف منتشر شد.

بدینوسیله از متقاضیان بورسیه که دارای حکم بورس و مدرک دکتری هستند و در سه فراخوان اخیر بورسیه‌های بلاتکلیف شرکت نکرده‌اند، از ۵ مهر ماه ۱۳۹۹ به مدت یک ماه ثبت نام به عمل می‌آید.

داوطلبان می‌توانند ضمن مطالعه شرایط مندرج در این اطلاعیـه، نسـبت بـه ثبـت نـام در آدرس https://sccr.ir/forms/register  اقدام کنند.

ضوابط شرکت در فراخوان تعیین تکلیف بورسیه‌های بلاتکلیف

راتبه‌هایی که در مقطع دکتری دانش آموخته شده‌اند و راتبه‌هایی که دارای حکم بورس و مدرک دکتری هستند، مجاز به ثبت نام در فراخوان هستند.

 دانشجوی درحال تحصیل نباید فرم را پرکند.

اسامی راتبه‌ها به اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأیید ارسال می‌شود و عدم تأیید اداره کل بورس عدم پیگیری را به دنبال خواهد داشت.

 راتبه هایی که در فراخوان سال‌های ۹۶، ۹۷ و۹۸ هیأت عالی جذب ثبت نام کرده‌اند، مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.

راتبه‌هایی که سن آنها در زمان فارغ‌التحصیلی دکترا پایین‌تر از ۴۰ سال باشد، مجاز به شرکت در فراخوان هستند.

راتبه هایی که معدل کارشناسی بالاتر از ۱۴ و کارشناسی ارشد بالاتر از ۱۶ دارند، مجاز به شرکت در فراخوان هستند.

در صورتی که در دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کرده‌اید، علاوه بر انتخاب دانشگاه‌های خارج از کشور از لیست دانشگاه‌ها، نام دانشگاه را در قسمت توضیحات وارد کنید.

در صورتی که در حوزه‌های علمیه تحصیل کرده‌اید، علاوه بر انتخاب حوزه علمیه از لیست دانشگاه‌ها، نام حوزه علمیه را در قسمت توضیحات وارد کنید.

 ارسال تصویرحکم بورس و مدر ک دکتری جهت طی فرآیند جذب راتبه‌ها به آدرس پست الکترونیکی jazb@sccr.ir الزامی است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار