رزومه

آرمان

کارنامه آزمون استخدامی دستیاران دستگاه‌های اجرایی کشور منتشر شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

کارنامه آزمون استخدامی دستیاران دستگاه های اجرایی کشور (اسفند ماه سال ۱۳۹۴) بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، کارنامه آزمون استخدامی دستیاران دستگاه های اجرایی کشور (اسفند ماه سال ۱۳۹۴) منتشر شد.
نتایج این آزمون به صورت کارنامه برای داوطلبان در سه گروه در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.
داوطلبان فاقد شرط رتبه کشوری که برای این گروه از داوطلبان بدلیل عدم داشتن شرط رتبه کشوری لازم صرفاً کارنامه‌ای برای اطلاع از وضعیت علمی در سایت قرار گرفته است.
داوطلبانی که بر اساس اطلاعات اعلامی، رتبه کشوری آنان مشخص نشده است که این گروه از داوطلبان در صورتی برای مصاحبه دعوت خواهند شد که بر اساس مفاد آگهی استخدامی منتشره، حائز شرط رتبه کشوری باشند. بنابراین برای این گروه از داوطلبان نیز کارنام‌ ای برای اطلاع از وضعیت علمی در سایت قرار گرفته است. بدیهی است این افراد در صورت داشتن شرط لازم از لحاظ رتبه کشوری با در دست داشتن تاییدیه مذکور، برای تعیین وضعیت خود از روز دوشنبه اول شهریور تا چهارشنبه سوم شهریور از ساعت۹ تا ۱۵ به مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری واقع در تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی شمالی، شماره ۱۹۸ مراجعه کنند.
داوطلبان واجد شرط رتبه کشوری که با توجه به رتبه‌های اعلام شده در سایت این سازمان و کسب حد نصاب نمره لازم، این گروه از داوطلبان لازم است برای آگاهی از زمان و مکان مصاحبه و همچنین مدارک و مستندات مورد نیاز، به اطلاعیه‌ای که در روز دوشنبه هشتم شهریور در سایت این سازمان قرار خواهد گرفت، مراجعه کنند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار