رزومه

آرمان چای لاغری

کارگران ساختمانی در سامانه خدمات رفاهی ایران ثبت نام کنند

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار

کارگران ساختمانی (اعم از تحت پوشش بیمه و غیر تحت پوشش) در سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس،تمام کارگران ساختمانی (اعم از تحت پوشش بیمه و غیر تحت پوشش ) به منظور اینکه تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند می‌بایست در سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران www.samanehrefah.ir ثبت نام کنند.
گفتنی است خدمات مذکور از این پس فقط به کسانی تعلق خواهد گرفت که در این سامانه ثبت نام کرده باشند.

اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار