نیکان

کارگروه اشتغال سربازان وظیفه در ۳۱ استان راه اندازی شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از راه اندازی کارگروه اشتغال کارمندان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در استانها خبر دارد و گفت: تا سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ درصد سربازان باید به مهارت آموزی برسند.
به گزارش ایرنا، سردار سید مهدی فرحی روز دوشنبه درباره راه اندازی کارگروه اشتغال کارمندان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در استانها گفت: بیش از ۱۷۰ تدبیر از فرماندهی معظم کل قوا در ارتباط با حمایت و توجه ویژه به سربازان داریم که بیش از نصف این ۱۷۰ تدبیر در ارتباط با توانمند سازی و مهارت آموزی و توجه ویژه به آینده سربازان است بنابراین برای عملیاتی شدند این تدابیر نقشه راهی تدوین شده است که مصوبه ریاست کل ستاد کل نیروهای مسلح سردار محمد باقری است که ۱۵ شاخص دارد.
وی با بیان این که این نقشه راه یک پیام اصلی دارد گفت: در یک برنامه ۵ ساله تا سال ۱۴۰۱ باید سربازان صد در صد به مهارت آموزی برسند و یک مهارت تخصصی  با گواهینامه مناسب دریافت کنند و از طرف دیگر ۳۰ درصد هم باید به شغل متناسب با مهارت خود برسند.

سردار فرحی افزود: در همین راستا از امسال شروع به اشتغال پس از خدمت سربازان را عملیاتی کردیم که تا سال ۱۴۰۱ بتوانیم به آن ۳۰ درصد مدنظر برسیم.

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ادامه داد:براساس همین موضوع با وزیر کشور جلساتی را برگزار کردیم و وزیر دستوراتی را به همه استانداری‌ها ابلاغ کرد که معاونین اقتصادی و اشتغال استانداران در سراسر کشور کارگروه ویژه تخصصی را تحت عنوان مهارت آموزی سربازان و اشتغال پس از خدمت آنها تشکیل دهند.

وی گفت: این کارگروه ترکیبی از فرماندهان نظامی آن استان اعم از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و مدیران کل دستگاهای استان در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت ورزش و جوانان، سازمان فنی و حرفه ای و سایر دستگاه‌هایی که در این زمینه نقش دارند در این کارگروه فعالیت می کنند.

سردار فرحی با بیان این که کارگروه اشتغال سربازان در ۳۱ استان تشکیل شده است گفت: رییس این کارگروه‌ها معاونین اقتصادی و اشتغال استانداران هر استان است و اعضای آن ۱۵ نفر و در ذیل استانداری‌ها قرار دارد.

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با بیان این که این کارگروه دو وظیفه اصلی دارد گفت: وظیفه اول مشخص کنند که در هر استان براساس شرایط اقلیمی و بومی آن چه مهارتهایی را نیاز دارد که آن نیازها به فرماندهان نظامی استانها ابلاغ می شود که متناسب با آن سربازان بسته به علاقه ای که دارند را آموزش و گواهی اشتغال دهند.

وی افزود: دومین وظیفه این کارگروه پس از خدمت سربازان است یعنی زمانی که خدمت آنها تمام شد بتوانیم از نظر شغلی، مالی و رصد شغلی حمایت های تسهیلاتی و شغلی داشته باشیم.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار