رزومه

آرمان

کارگروه اشتغال موظف به ایجاد ۳۶ هزار فرصت شغلی است

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

کارگروه اشتغال موظف به ایجاد 36 هزار فرصت شغلی است

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار قشم گفت: بر اساس مصوبه کارگروه اشتغال استان، اعضای این کارگروه موظف به فراهم کردن زمینه ها برای برنامه ریزی و اقدام جهت ایجاد ۳۶ هزار فرصت شغلی هستند.
به گزارش سه شنبه ایرنا، میرهاشم خواستار در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان قشم گفت: مجموعه حاکمیت وظیفه دارد برای جوانانی که سال ها به آموختن دانش و پژوهش پرداخته و پس از پایان دوره تحصیل وارد بازار کار می شوند، با برنامه مدون و منظم طرح های اشتغالزایی و زمینه ایجاد فرصت های شغلی را فراهم کند.
وی افزود: اقدام هایی مانند کمک به روستائیان برای فروش صنایع دستی در راستای حمایت از مشاغل کوچک مهم و ارزنده است اما انتظار می رود نرخ بیکاری در قشم گردشگر پذیر پایین تر از سایر شهرستان ها باشد.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار قشم در ادامه از اعضای کارگروه اشتغال شهرستان خواست نسبت به ثبت اقدام ها و به روز کردن تعداد اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه ها در سامانه رصد اقدام کنند.
او با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ با عنوان ‘اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ‘ از سوی رهبر معظم انقلاب بیان کرد: هیچ اولویت کاری بالاتر از ایجاد فرصت های شغلی نیست چرا که اشتغال در کنار مسایل اقتصادی، موجب کاهش آسیب های اجتماعی نیز می شود.
خواستار اضافه کرد: اشتغال پایدار نیازمند آموزش، ارایه تسهیلات کم بهره و برطرف کردن مشکلات دریافت مجوزهاست چرا که تسهیل فرایندها از جنبه مادی و حتی روانی به سود جامعه است.
وی عنوان کرد: دستگاه های مسوول باید بیشترین همکاری را با سرمایه گذاران و متقاضیان ایجاد شغل داشته باشند و درگیری سرمایه گذاران دارای طرح توجیهی در فرایندهای دریافت مجوزها خلاف جهت منطق تولید و اشتغال است و پذیرفتنی نمی باشد.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار قشم گفت: بر اساس مصوبه کارگروه اشتغال استان، اعضای این کارگروه موظف به فراهم کردن زمینه ها برای برنامه ریزی و اقدام جهت ایجاد ۳۶ هزار فرصت شغلی هستند.
به گزارش سه شنبه ایرنا، میرهاشم خواستار در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان قشم گفت: مجموعه حاکمیت وظیفه دارد برای جوانانی که سال ها به آموختن دانش و پژوهش پرداخته و پس از پایان دوره تحصیل وارد بازار کار می شوند، با برنامه مدون و منظم طرح های اشتغالزایی و زمینه ایجاد فرصت های شغلی را فراهم کند.
وی افزود: اقدام هایی مانند کمک به روستائیان برای فروش صنایع دستی در راستای حمایت از مشاغل کوچک مهم و ارزنده است اما انتظار می رود نرخ بیکاری در قشم گردشگر پذیر پایین تر از سایر شهرستان ها باشد.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار قشم در ادامه از اعضای کارگروه اشتغال شهرستان خواست نسبت به ثبت اقدام ها و به روز کردن تعداد اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه ها در سامانه رصد اقدام کنند.
او با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ با عنوان ‘اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ‘ از سوی رهبر معظم انقلاب بیان کرد: هیچ اولویت کاری بالاتر از ایجاد فرصت های شغلی نیست چرا که اشتغال در کنار مسایل اقتصادی، موجب کاهش آسیب های اجتماعی نیز می شود.
خواستار اضافه کرد: اشتغال پایدار نیازمند آموزش، ارایه تسهیلات کم بهره و برطرف کردن مشکلات دریافت مجوزهاست چرا که تسهیل فرایندها از جنبه مادی و حتی روانی به سود جامعه است.
وی عنوان کرد: دستگاه های مسوول باید بیشترین همکاری را با سرمایه گذاران و متقاضیان ایجاد شغل داشته باشند و درگیری سرمایه گذاران دارای طرح توجیهی در فرایندهای دریافت مجوزها خلاف جهت منطق تولید و اشتغال است و پذیرفتنی نمی باشد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار