نیکان شرکت تبلیغاتی

کد مدرسی 30 درصد از اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی باطل شد

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

کد مدرسی 30 درصد از اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی باطل شد

دکتر امید رئیس دانشگاه علمی و کاربردی گفت: به طور میانگین از مدرسانی که براساس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند بین 25 تا 30 درصد صلاحیت ‌های لازم برای ادامه همکاری با دانشگاه را کسب نکردند و از چرخه تدریس حذف شدند.
به گزارش فارس دکتر امید درباره عمده‌ترین دلایل حذف کدهای مدرسی اظهار داشت: در ارزیابی ما در واقع سوابق مهارتی افراد، اختراعات، ابتکارات، نوآوری ها و سوابق تجربی که داشتند، ملاک ما بوده، وقتی شما می‌خواهید 50 هزار نفر را مورد بررسی قرار بدهید کار بسیار سختی است، بنابراین ما اینجا کف امتیازات را در نظر گرفتیم، اما افراد جدیدی که در حال جذب هستند، خیلی دقیق‌تر بررسی می‌شوند و ارزیابی سخت‌تر و سنگین‌تری دارند.
وی درباره نیازهای دانشگاه جامع به مدرس گفت: کمبود مدرس نداریم ولی ممکن است که در جایگزینی مدرسان توازن نداشته باشیم، در جایی تعداد مدرسان زیاد است و در جایی دیگر کم یا در یک شهر یا استانی چند رشته جدید دایر شده و برای رشته‌های جدید ممکن است مدرس نداشته باشیم. کمبودها از این دست‌ هستند یا در جایی دیگر ممکن است که بعضی از مدرسان ما به لحاظ ارزیابی از چرخه تدریس حذف شده باشند یا خودشان رفته باشند، این جور جاها نیز ممکن است نیاز به مدرس داشته باشیم اما در کل ما کمبود مدرس نداریم و فقط داریم در رشته‌ها و مناطق خاصی که توازن برقرار نیست افراد جدید جذب می‌کنیم.
وی درباره مراکز دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی که تعطیل شدند نیز گفت: حدود 360 مرکز دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی تعطیل شد. پذیرش دانشجو در این مراکز متوقف شده است، البته فعالیتشان تا پایان شهریور 98 ادامه دارد. ما برای نخستین بار در این دانشگاه مراکز را سطح‌بندی کردیم، سامانه‌ای را طراحی کردیم که ارزیابی‌ها را ساماندهی کنیم و برای نخستین بار مراکز سطح‌بندی شدند.
رئیس دانشگاه علمی و کاربردی همچنین خاطرنشان کرد: مراکز در چهار سطح در یک بازه 100 امتیازی ارزیابی شدند، مراکزی که 75 تا 100 امتیاز داشتند آنها مرکز نوع یک شناخته شدند که امسال نداشتیم. مراکزی که از 50 تا 75 امتیاز داشتند سطح دو بودند که حدود 20 مرکز ما در این سطح قرار گرفتند. مراکزی که بین 25 تا 50 امتیاز داشتند سطح سه بودند و مراکزی که زیر 25 امتیاز بودند سطح چهار.
برای مراکز سطح 4 مهلتی درنظر گرفته شده که خودشان را به سطح 3 برسانند و ارتقاء دهند در غیر این صورت دیگر مجوز پذیرش دانشجو نخواهند داشت. مراکزی که در سطح 2 قرار دارند اگر ارتقاء پیدا کنند امتیازات ویژه دریافت می‌کنند.
امید افزود: ما تقریبا از 550مرکزی که ارزیابی کردیم چیزی نزدیک به 70 مرکز در سطح 4 قرار گرفتند اینها در معرض خطر هستند و باید خود را ارتقاء دهند وگرنه از چرخه آموزش علمی کاربردی حذف خواهند شد، 17 مرکز هم در سطح 2 قرار گرفتند که وضعشان خوب است و ما بقی مراکز یعنی چیزی حدود 470 مرکز ما در سطح سه قرار دارند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار