رزومه

آرمان چای لاغری

کشت ذرت در ۳۰ هزار هکتار از مزارع دزفول آغاز شد

دسته ها: اخبار

کشت ذرت در ۳۰ هزار هکتار از مزارع دزفول آغاز شد
معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی دزفول از آغاز کشت ذرت تابستانه در سطح ۳۰ هزار هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.

علی کرمی روز یکشنبه افزود: از این میزان پنج هزار هکتار به کشت ذرت علوفه ای و ۲۵ هزار هکتار به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه کشت ذرت تا ۲۰ مردادماه در دزفول ادامه دارد پیش بینی کرد از این میزان سطح زیر کشت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن ذرت علوفه ای و ۱۶۰ هزار تن محصول ذرت دانه ای برداشت شود.

معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول به کشاورزان توصیه کرد برای تامین بذر و کود مناسب به مراکز جهاد کشاورزی دزفول مراجعه کنند.

محصول ذرت دانه ای و علوفه ای مزارع دزفول فصل پاییز برداشت می شود.

حدود ۱۰درصد ذرت دانه ای مورد نیاز کشور در شهرستان دزفول تولید می شود.

در سال زراعی قبل بیش از ۱۶۰ هزار تن محصول ذرت دانه ای از مزارع دزفول برداشت شد.

اخبار