رزومه

آرمان چای لاغری

کمال علم و رفع اختلافات موهوم در دولت مهدوی

دسته ها: اخبار

در پاسخ به این پرسش باید گفت بر اساس روایات اصولا با ظهور و حضور امام عصر(عج) کثرت و اختلاف به نحوی از میان برداشته خواهد شد.

توضیح مطلب از این قرار است که در زمان ولی عصر طبق آنچه در آثار آمده است علوم و رشد فرهنگی، بسیار گسترده می شود. بر اساس روایات، علم ۲۸ حرف است و ۲ حرف آن در میان مردم و بقیه آن نزد مهدی موعود است. معنای این مطلب گسترش علم و دانش در زمان حضرت صاحب است.

در نتیجه در زمان ایشان سطح افکار به قدری بالا آمده و رشد می کند و زنده تر می شود و پرده از روی مجهولات برداشته می شود که دسته بندی ها و تنازع در افکار و آرا کنار می رود.

آنچه در زمان حضور امام اتفاق می افتد این است که در اثر تکامل علم و تحقیقات و پژوهش ها، واقعیات منکشف می شود و دیگر موضوعی برای اختلاف باقی نمی ماند؛ بلکه اختلافات علمی جای خود را به بهره مندی از نتایج علم می دهد.

در آن شرایط این که عده ای چپ فکر کنند و عده ای دیگر راست بیندیشند اصلا معنا ندارد. در آن زمان کاملا حس می شود که ناظمی وجود دارد که جهان را نظم بخشیده و جهان در دست اوست و در چنین شرایطی دیگر ماتریالیسم و ماده گرایی معنا ندارد و به یک شوخی تبدیل می شود؛ کاپیتالیسم و سوسیالیسم و لیبرالیسم و اومانیسم و ایسم های دیگر نظری و عملی نیز همین طور. همچنان که فرضیه هایی پیش از این وجود داشته است که الان دیگر مانند یک شوخی به نظر می رسند.

چنین چیزی شاید دور از ذهن به نظر آید، اما علت این که این تصویر از ذهن ما دور است آن است که ما اختلاف های موجود را اختلاف های واقعی می دانیم؛ در حالی که این گونه نیست. اکثریت مباحثی که الان در جوامع علمی جریان دارد فرضیه و واقعیت نیست.

برای مثال هیئت بطلمیوس چند صد سال حاکم بود و مردم فکر می کردند واقعیت همان گونه است که در این هیئت بیان می شود. اما گالیله و کوپرنیک چیز دیگری گفتند و واقع که کشف شد نظریه بطلمیوس عقب نشینی کرد و ادعاهای آن مبنی بر این که زمین ساکن است و منظومه شمسی به دور آن می چرخد، کنار رفت.

این به این دلیل بود که انکشاف از واقع شد و با کشف شدن واقعیت طرفداری از آنچه جهل است دیگر معنا ندارد. امروز می گویند که فلان ظرف یک بار مصرف برای بدن مشکلی ندارد، اما بعد از مدتی مشخص می شود که سرطان زاست.

پس آنچه بوده علم نبوده بلکه خیال و فرضیه ای بوده است. در زمان حضرت مهدی(عج) علم گسترش پیدا می کند و جهالت ها عمدتا از روی طبیعت و از روی کائنات برداشته می شود.

بنابراین اگر در زمان امیرالمؤمنین(ع) یا حتی ۲۰۰ سال بعد از آن، در زمان امام رضا(ع)، تعداد ملل و نحل زیاد بوده است، دلیلی جز آشکار نبودن و منکشف نبودن واقع نداشته است.

در آن شرایط دسته ای معتزله بودند، یک دسته اشاعره شدند، دسته ای دیگر قدریه شدند و… اما در زمان حضرت مهدی(عج)، طبق آنچه در روایات و احادیث می خوانیم، علم و نه فرضیه، گسترش پیدا می کند.

آیت الله علی اسلامی – عضو مجلس خبرگان رهبری

اخبار