رزومه

آرمان

یارانه تیر ماه قابل برداشت شد

دسته ها: اخبار

یارانه تیر ماه قابل برداشت شد

یارانه نقدی تیر ماه ساعت ۲۴ شب گذشته (پنجشنبه) به حساب مشمولان واریز و قابل برداشت شد.

بر همین اساس پنجاه وسومین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیر ماه ساعت ۲۴ پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت شده است.

یارانه نقدی تیر ماه برای هر فرد مشمول همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

بر این اساس هر یارانه بگیر از آذر سال ۱۳۸۹ تا کنون (طی ۵۳ مرحله) معادل دو میلیون و ۴۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیشتر تعداد یارانه بگیران را بیش از ۷۶ میلیون نفر اعلام کرده بود.

اخبار