رزومه

آرمان

یارانه نقدی آذر قابل برداشت شد

دسته ها: اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار

یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی آذرماه، ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۲۶ آذرماه واریز و قابل برداشت شد.

پنجاه و هشتمین مرحله یارانه نقدی، ساعت ۲۴ روز پنج شنبه آذر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

یارانه این ماه نیز همان ماه های قبل به ازای هر نفر ۴۵ هزرا و ۵۰۰ تومان بوده است.

از ابتدای پرداخت یارانه نقدی در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ ماهانه حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت و پنجاه و هفت مرحله یارانه نقدی توزیع شده است؛ هزینه‌ای که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مرز ۲۰۰هزار میلیارد تومان گذشته است.

بررسی ها نشان می دهد با افت قیمت نفت درآمد نفتی کشور حتی کفاف پرداخت یارانه نقدی را نمی دهد و بر این اساس همه پول نفت صرف پرداخت یارانه به مردم می‌شود.

اخبار اجتماعی و اقتصادی اخبار