رزومه

آرمان

۲.۳ میلیون شاغل کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار می‌کنند/افزایش «اشتغال ناقص»

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

۲.۳ میلیون شاغل کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار می‌کنند/افزایش «اشتغال ناقص»

جمعیت افرادی که در هفته کمتر از ساعت معمول کار می‌کنند با رشد حدود ۱۸۵ هزار نفری به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تعاریف رسمی آمار، افراد دارای اشتغال ناقص شامل شاغلانی می‌شود که به دلایلی، کمتر از۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و تمایل به انجام کار اضافی تا سقف میزان معمول یعنی ۴۴ ساعت در هفته دارند؛ دلایل بروز اشتغال ناقص می‌تواند پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری باشد.

اما بررسی و مقایسه آمارهای جدید مرکز آمار ایران از بازار کار نشان می‌دهد، دو میلیون و ۳۳۵ هزار و ۴۷۸ نفر از «افراد در سن کار» کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و به عنوان افراد دارای اشتغال ناقص شناخته می‌شوند.

جمعیت غالب افراد دارای اشتغال ناقص را گروه مردان تشکیل می‌دهد به طوریکه بیش از ۲ میلیون و ۱۴۳ هزار نفر از مردان کمتر از ساعت معمول در هفته کار می‌کنند؛ ضمن اینکه سهم زنان از اشتغال ناقص ۱۹۱ هزار و ۸۹۵ نفر است.

بررسی این آمار در گروه‌های سنی مختلف نیز حاکی از آن است که دو میلیون و ۳۳۲ هزار و ۴۷۰ نفر از جمعیت دارای اشتغال ناقص در سن ۱۵ سال و بیشتر قرار دارند که از این میزان ۳۹۲ هزار و ۴۶۸ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال و یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۵۳۰ نفر نیز در گروه سنی ۳۰ ساله به بالا هستند.

اما آمار اشتغال ناقص در سال ۹۴ نیز نشان می‌دهد، در این سال میزان افراد در سن کار که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کردند دو میلیون و ۱۵۱ هزار و ۱۰۷ نفر بود که یک میلیون و ۹۹۶ هزار و ۲۱ نفر از این نوع اشتغال را مردان و ۱۵۵ هزار و ۸۵ نفر را گروه بانوان تشکیل می‌دادند.

ئر عین حال در سال ۹۴ بالغ بر دو میلیون و ۱۴۸ هزار و ۸۰۰ نفر از جمعیت نیروی کار در گروه سنی ۱۵ سال به بالا قرار داشتند که اشتغال ۳۶۴ هزار و ۳۲۷ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال ناقص بود.

علاوه بر این جمیت دارای اشتغال ناقص در گروه سنی ۳۰ ساله و بیشتر در سال ۹۴ معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۰۱ نفر بود.

اما نتایج حاصل از مقایسه شاخص «اشتغال ناقص» نشان می‌دهد، طی دو سال گذشته تعدادی افرادی که در هفته کمتر از ۴۴ ساعت معمول کار می کنند ۱۸۴ هزار و ۳۷۱ نفر رشد داشته است که افزایش اشتغال ناقص در گروه سنی ۳۰ ساله نسبت به سایر گروه‌های سنی بیشتر بوده است به طوریکه در سال ۹۵ به میزان ۱۶۰ هزار و ۷۲۹ نفر به جمعیت دارای اشتغال ناقص در این گروه سنی افزوده شده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار