رزومه

آرمان

۳۰ اشتباه رایج در مصاحبه های شغلی

دسته ها: مطالب آموزشی

۳۰ اشتباه رایج در مصاحبه های شغلی

امکان خطا و اشتباه در مصاحبه های شغلی به سادگی اتفاق می افتد.در واقع ، گاهی شما نمی دانید که در حال انجام اشتباهی هستید .ما با بسیاری از جویندگان شغل مصاحبه کرده ایم،کسانی که اغلب نمی دانند نباید در حال نوشیدن یا در دست داشتن یک بطری آب به سمت جلسه مصاحبه بروند.همچنین با متقاضیانی که به اشتباه،خیلی زود برای مصاحبه می آیند یا لباسی غیر معمول بر تن می کنند و وسایلی زیاد برای شرکت در یک مصاحبه به همراه خود می برند.

آنها تصور می کنند مصاحبه درستی انجام داده اند،در صورتی که نتوانسته اند تاثیر مثبتی ایجاد کنند.برخی از این اشتباهاتی که در مصاحبه رخ می دهد بسیار واضح و متدوال هستند و برخی دیگر غیر معمولند و کمتر اتفاق می افتند؛ به خصوص اگر شما تا کنون مصاحبه ای انجام نداده باشید یا خیلی کم در مصاحبه های شغلی شرکت کرده باشید.از این رو در اینجا به رایج ترین اشتباهات اشاره می کنیم تاازانجام آنهادرمصاحبه های شغلی آینده اجتناب کنید:

۱-پوشیدن لباس نامناسب،استفاده بیش از حد از عطر یا استفاده از وسایل نا متعارفی مانندعینک آفتابی درحین مصاحبه

۲-جدی نگرفتن مصاحبه تلفنی، مانندمصاحبه حضوری

۳-روشن گذاشتن تلفن همراه

۴-به همراه داشتن خوراکی یا نوشیدنی هنگام مصاحبه

۵-آوردن شخصی یه عنوان همراه برای شرکت در مصاحبه

۶-زودتر یا دیرتر رسیدن به محل مصاحبه

۷-خسته و پریشان به نظر رسیدن یا حضور در مصاحبه هنگام بیماری

۸-عدم معرفی خود و نیز ندانستن نام مصاحبه گر

۹- نت برداری هنگام مصاحبه

۱۰- قطع کردن صحبت های مصاحبه گر به منظور پاسخ به موبایل

۱۱-وجود سر وصدای زیاد در محیط به هنگام مصاحبه تلفنی«صدای بچه؛حیوانات خانگی،تلویزیون و…..»

۱۲-همراه نداشتن رزومه کاری یا مواردی مثل آدرس محل کار قبلی،شماره تماس،ایمیل و…….

۱۳-بروز استرس بیش از حد از طریق حرکات بدن یا استفاده از تکیه کلام های بی مورد

۱۴-پر حرفی کردن یا استفاده ضعیف از دستور زبان

۱۵-کم حرف زدن و بیش از حد جدی بودن یا از سوی دیگر،بذله گویی و خندیدن بیش از حد ۱۶ -عدم ارتباط چشمی با مصاحبه گر

۱۷-مورد انتقاد قرار دادن شرکتی که قبلا در آن کار می کردید و همچنین رئیس آن شرکت ۱۸-نگاه کردن به یادداشت هایتان برای پاسخ به سوالات

۱۹-عدم آمادگی جهت پاسخ به سوالات مصاحبه گر

۲۰-عدم توجه به سوالی که از شما پرسیده می شود

۲۱-فراموش کردن نام سازمانی که برای آن دعوت شده اید .

۲۲-عدم آگاهی از شغلی که برای آن به مصاحبه دعوت شده اید.

۲۳-نشان دادن نیاز مبرم در به دست آوردن شغل موردنظر

۲۴-نشان دادن نیاز مبرم به پول

۲۵-صحبت کردن در مورد حقوق و مزایا در جلسه اول

۲۶-پرداختن به توضیح پیرامون خودتان به جای پرداختن به چگونگی مفید بودنتان برای

سازمان یاموسسه هنگامی که ازشما درباره تمایل شما به همکاری باشرکت موردنظرسوال می شود.

۲۷-عدم قدردانی از مصاحبه گربرای فرصتی که دراختیار شما قرارداده است.

۲۸-عدم ارسال نامه سپاسگزاری پس ازانجام مصاحبه

۲۹-غلو کردن درمورد خود و کارهای گذشته

۳۰-نداشتن خودکاروقلم درمراجعه به شرکتها به هنگام مصاحبه

مطالب آموزشی