استخدام چهار کارمند خانم

۳ رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

سه رشته “آموزش هوشبری، فناوری تصویربرداری پزشکی و مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست” در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به رشته‌های موجود دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزوده شد.

شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با راه‌اندازی سه رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سه رشته “آموزش هوشبری، فناوری تصویربرداری پزشکی و مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست” در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، اقدام به پذیرش دانشجو می‌کند.

در دو رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، مشروط به تصویب سند جامع کلان منطقه آمایشی، به ترتیب سه و چهار دانشجو پذیرفته خواهد شد.

همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته هوشبری، پنج نفر است و بر اساس رای شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، این پذیرش برای یک دوره انجام خواهد شد و پذیرش مجدد منوط به طرح و تصمیم‌گیری در شورای مذکور خواهد بود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار