نیکان

۳ هزار محیط بان و کارشناس در محیط زیست استخدام می شود

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و أمور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای چابک سازی سازمان و تامین نیازها ۳ هزار محیط بان و کارشناس محیط زیست در مدت ۱۰ سال استخدام می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر معاون توسعه مدیریت، حقوقی و أمور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: کمبود نیروی انسانی در سازمان جدی است و هنوز نیروهای ورودی سال ۹۶ جذب نشده اند و در سال گذشته نیز مجوز استخدام ۳۳۰ نفر هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی گفت: در توجه به شایسته سالاری در این سازمان جدی هستیم اما متاسفانه کمترین دریافت را داریم و مظلوم ترین سازمان کشور هستیم و که باید افزایش ۳۰ درصدی حقوق در آن اعمال شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار