رزومه

آرمان

۵میلیون کارکن پاره‌وقت در کشور/رشد۵۶۰هزار نفری شاغلان پاره‌وقت

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

۵میلیون کارکن پاره‌وقت در کشور/رشد۵۶۰هزار نفری شاغلان پاره‌وقت

طی سال گذشته کارکنان پاره وقت بیش از ۵ میلیون نفر از شاغلان کشور را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارکن پاره وقت به فرد شاغلی اطلاق می شود که ساعات کار عادی او در مقایسه با کارکنان تمام وقت کمتر است که در کشور ما شاغلانی که کمتر از ۳۳ ساعت در هفته کار می کنند کارکن پاره وقت تلقی می‌شوند.

بررسی جداول آماری نتایج نیروی کار نشان می‌دهد از مجموع ۲۲ میلیون ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر نیروی کار در سال گذشته، ۵ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۲۱۹ نفر کارکن پاره وقت هستند.

در سال ۹۴ نیز تعداد شاغلان پاره‌وقت ۴ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۶۶۱ نفر بود که این میزان در سال ۹۵ به ۵۶۷ هزار و ۵۵۸ نفر رسید که مقایسه جمعیت کارکنان پاره وقت در دو سال گذشته حکایت از رشد۵۶۷ هزار و ۵۵۸ نفری میزان این شاغلان معادل ۲۲.۹ درصد دارد.

جمعیت کارکنان پاره وقت طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد این جمعیت همواره طی سال‌های مختلف در دامنه ۴ تا ۵ میلیون نفر متغیر بوده است.

میزان شاغلانی که در هفته کمتر از ۳۳ ساعت کار می کنند در سال ۸۵ پنج میلیون و ۵۲۳ هزار و ۲۱۳ نفر و در سال ۸۶ نیز پنج میلیون و ۲۶۴ هزار و ۲۴۱ نفر بوده است. همچنین در سال ۹۷ جمعیت کارکن پاره وقت به پنج میلیون و ۲۹۳ هزار و ۶۸۳ نفر رسید اما این میزان در سال ۸۸ به چهار میلیون و ۷۸۳ هزار نفر کاهش یافت. این جمعیت مجدد در سال ۸۹ افزایش یافت و به چهار میلیون و ۸۲۱ هزار و ۶۵۴ نفر رسید.

در سال ۹۰ جمعیت شاغل پاره وقت به چهار میلیون و ۲۲۴ هزار و ۶۴۳ نفر و در سال ۹۱ نیز به چهار میلیون و ۳۵۳ هزار و ۷۶۹ نفر افزایش یافت.

اما از سال ۹۲ میزان جمعیت شاغل با ساعت کار کمتر از ۳۳ ساعت در هفته تا کنون روند رو به رشد به خود گرفت به این ترتیب که این میزان از چهار میلیون و ۲۸۵ هزار نفر در سال ۹۳ به چهار میلیون و ۳۰۷ هزار نفر و در سال ۹۴ نیز به چهار میلیون و ۶۰۸ هزار و ۶۶۱ نفر رسید.

شاغلان پاره وقت-۹۵

سال

کل کشور

۱۳۸۴

۵.۷۲۹.۴۸۰

۱۳۸۵

۵.۵۲۳.۲۱۳

۱۳۸۶

۵.۲۶۴.۲۴۱

۱۳۸۷

۵.۲۹۳.۶۸۳

۱۳۸۸

۴.۷۸۳.۱۰۴

۱۳۸۹

۴.۸۲۱.۶۵۴

۱۳۹۰

۴.۲۲۴.۶۴۳

۱۳۹۱

۴.۳۵۳.۷۶۹

۱۳۹۲

۴.۲۸۵.۱۵۰

۱۳۹۳

۴.۳۰۷.۰۶۲

۱۳۹۴

۴.۶۰۸.۶۶۱

۱۳۹۵

۵.۱۷۶.۲۱۹

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار