رزومه

آرمان

۱۰ مهارت مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰+اینفوگرافیک

دسته ها: مطالب آموزشی

10 مهارت مورد نیاز نیروی کار در سال 2020

موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، موارد ده‎گانه زیر را به عنوان مهارت‎های مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰ معرفی نموده است:
۱- درک معانی: توانایی درک عمیق مفاهيم و اهمیت موضوعات تبیین شده

۲- هوشمندی اجتماعی: توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران به‎منظور جلب واکنش‎های مناسب و ایجاد تعامل مطلوب با آن‎ها

۳- تفکر نوین و انطباقی: توانایی یافتن راه‎حل‎ها و پاسخ‎های بدیع و نوآورانه برای مسائل

۴- شایستگی میان‎فرهنگی: قابلیت موثر عمل کردن در فرهنگ‎های مختلف

۵- تفکر محاسبه‎ای: توانایی تبدیل و تفسیر حجم بزرگی از داده‎ها و استخراج مفهوم و تحلیل‎های لازم از آن‎ها

۶- سواد رسانه‎های نوین: توانایی ارزیابی منتقدانه محتواهای رسانه‎های نوین و توان تولید محتوای مناسب و متقاعدکننده برای آن‎ها

۷- چند ‎رشته‎ای بودن: سواد و توانایی درک مفاهیم چندین رشته مختلف

۸- تفکر طراحی: توانایی طراحی فرایندها و اقداماتی در راستای رسیدن به هدفی خاص

۹- مدیریت بار فکری: توانایی فیلتر کردن و اولویت بندی مطالب در راستای حداکثر سازی کارکرد شناختی مغز

۱۰- تشریک مساعی مجازی: توانایی کار بهره‎ورانه و همراه با شور و شوق در یک تیم مجازی

برای سال ۲۰۲۰ آشنا می شوید.

10 مهارت مورد نیاز نیروی کار در سال 2020 

مطالب آموزشی