رزومه

آرمان

۲ انتصاب در شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان

دسته ها: اخبار

۲ انتصاب در شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان
طی احکام جداگانه ای از سوی درویشعلی کریمی ؛ سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی آبادان و مشاور مدیرعامل در امور شهرستان ها منصوب شدند.

طی احکام جداگانه ای از سوی درویشعلی کریمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان ، داوود حسینی برآفتابی بعنوان سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان آبادان و هوشنگ جانی پور بعنوان مشاور مدیرعامل این شرکت در امور شهرستان ها منصوب شدند.

اخبار