رزومه

آرمان

۳۳٫۷درصد از بیکاران کشور بیش از ۱۹ ماه بیکارند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

33.7درصد از بیکاران کشور بیش از 19 ماه بیکارند

۳۳٫۷درصد از بیکاران کشور ۱۹ماه و بیشتر است که بیکارند ، ۲۳٫۵درصد از بیکاران ۱۳تا۱۸ماه و به همین میزان( ۲۳٫۵ درصد) نیز طول مدت بیکاری آنها یک تا سه ماه است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز امار ایران؛ بر اساس گزارش نتایج نیروی کار سال ۹۵ که از سوی این مرکز انتشار یافته است در مجموع ۶۲٫۳درصد از بیکاران کشور هفت ماه و بیشتر است که در جستجوی کار می باشند.
در این گزارش، تعداد بیکاران در سال ۱۳۹۵ را سه میلیون و ۲۰۳هزار و ۳۹۸ نفر اعلام کرده است.۵۴درصد از بیکاران پیشتر شاغل و تنها ۴۶درصد شغلی تاکنون نداشته اند.

**علل بیکاری
علل بیکاری در این گزارش، پایین بودن درآمد، تعطیلی دائمی کار، موقتی بودن کار، فصلی بودن کار، جابجایی محل کار، تحصیل یا آموزش، اخراج یا تعدیل نیرو، مسائل خانوادگی، مهاجرت، بازنشستگی، به پایان رسیدن خدمت، کهولت سن، بیماری و سایر موارد ذکر شده است.
بیشترین علل بیکاری از یک میلیون و ۷۳۹هزار و ۴۳۴ نفر بیکار ۱۰ساله و بیشتر که قبل از این شاغل بودند،موقتی بودن کار با ۲۵٫۶درصد، کمی دستمزد ۱۴٫۸ درصد و ۱۳٫۶درصد به علت اخراج یا تعدیل نیرو کار بیکار بوده است.

**بیمه بیکاری
از یک میلیون و ۷۳۹هزار و ۴۳۴ نفر بیکار پیشتر شاغل، تنها ۳٫۲درصد از بیمه بیکاری استفاده می کنند و ۹۶٫۸درصد بیمه بیکاری ندارند.
کمی دستمزد یکی از علل نداشتن تمایل به کار است که بیشتر در مردان بیکار مشاهده می شود.
در گفت و گو با تعدادی از جویندگان کار در یکی از مراکز کاریابی شهر تهران،آنها به طور عام تمایلی به پذیرش شغل با درآمد اندک نداشتند و معتقد بودند که با این میزان درآمد حتی نمی توانند برای خود اتاقی اجاره کنند.
در کشورهای توسعه یافته حداقل دستمزد به گونه ای است که فرد با آن قادر است که خانه ای را اجاره کند و هزینه خورد و خوراک خود را بپردازد اما متاسفانه در ایران چنین نیست و حتی حداقل دستمزد (حدود یک میلیون تومان)نیمی از درآمدیست که برای خط فقر (۲٫۵میلیون تومان)برخی از کارشناسان اعلام کرده اند.

**ساختار نامناسب اقتصادی در ایران
«حمید حاج اسماعیلی»کارشناس حوزه کار معتقد است،مهمترین مشکل اقتصاد ایران ساختار نامناسب دولتی است.اگر به شکل جدی به عامل کمی دستمزد بپردازیم این موضوع به ساختارهای اقتصادی بر می گردد. ساختارهای اقتصادی در کشور فربه است و رونق جدی و تحرک لازم را ندارد.
وی علت کم تحرکی اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و گفت: اقتصاد دولتی کوچک و کم تحرک است و حقوق بگیران در چنین سیستمی نمی توانند در انتظار درآمد بیشتر باشند؛ پرداخت ها و گردش مالی در چنین سیستمی ضعیف است، آموزش نیروی کار کاهش می یابد و سودی از گردش کار حاصل نمی شود.
پر بیراه نیست، در یک اقتصاد دولتی که امکان رقابت کاهش می یابد، نیروها کارآمد نمی شوند و بهره وری پایین است بنابراین در چنین اقتصادی چگونه می توان انتظار داشت که درآمدها افزایش یابد.درآمدها در شرایط رقابتی در اقتصادی که مبتنی بر تولید است می تواند افزایش یابد.
برای رفع معضل بیکاری،برای افزایش درآمدها و در نهایت برای تحرک اقتصادی باید بخش خصوصی واقعی را در کشور حمایت کرد به طوری که اقتصاد رقابتی شکل بگیرد.
اقتصاد ایران طی هشت سال دولت های نهم و دهم با وجود درآمدهای سرشار نفتی توان خود را به دلیل سوء مدیریت ها از دست داده است و تردیدی نیست بسیاری از راهکارهایی که هم اکنون از سوی دولت اتخاذ می شود برای جبران سال های از دست رفته گذشته است.
تردیدی نیست ،در صورتی که اقتصاد کشور پویا و رقابتی بود چنین درصد بالایی از جمعیت بیکار کشور در بیکاری نمی ماندند.
بیکاری تنها زمانی در کشور رونق می گیرد که تولید اتفاق بیفتد و تنها اتکای دولت بر منابع نفتی نباشد. درآمدهای نفتی اگر بدرستی سرمایه گذاری نشود در گرداب بیکاری و اقتصاد خسته و فرسوده باقی خواهیم ماند.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار