رزومه

آرمان چای لاغری

۴۷۰ میلیارد تومان، کسری بودجه غذای دانشجویی

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

470 میلیارد تومان، کسری بودجه غذای دانشجویی

ذوالفقار یزدان مهر رییس صندوق رفاه دانشجویان اظهار داشت: مشکلات تغذیه دانشجویان نیازمند ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است اما میزان اعتبار پرداختی دولت ۴۷۰ میلیارد تومان است.

رییس صندوق رفاه دانشجویان یادآور شد: در جلسه برنامه ششم توسعه مصوب شد که از ۴۷۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان، رقمی در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اختلاف وجود دارد و این مبلغ باید در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار گیرد، تا در قالب تسهیلات به دانشجویان پرداخت شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار