رزومه

آرمان

مهندس نرم افزار ،سخت افزار و شبکه

دسته ها:
مشخصات فردی
ایمان
حسنعلیزاده
محمدعلی
۱۰/۰۴/۱۳۶۶
مرد
مجرد
معافیت غیر پزشکی
مشخصات تماس

برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).

سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی معدل
کاردانی کامپیوتر آزاد مسجدسلیمان ۱۳۹۴ ۱۵
کارشناسی کامپیوتر آزاد مسجدسلیمان ۱۳۹۵
سوابق شغلی
نام سازمان / شرکت شغل و سمت تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین حقوق دریافتی (ریال) وضعیت
خدمات کامپیوتر ایمان سیستم مدیر ۱۳۸۹ ۱۳۹۵ ۳۰۰۰۰۰۰۰ آزاد
دوره های آموزشی
نام دوره سطح دوره محل آموزش میزان ساعت
کاردانی رشته نرم افزار کامپیوتر براساس نظام اموزشی مسجدسلیمان تمام وقت
کارشناسی مهندسی نرم افزار براساس نظام اموزشی مسجدسلیمان تمام وقت
مدرک سخت افزار کامپیوتر تخصصی اهواز پاره وقت
مدرک برنامه نویسی اندروید تخصصی اهواز ۶۰ساعت
مدرک مهارت کاربر رایانه براساس نظام آموزشی مسجدسلیمان پاره وقت
مدرک کار بر نرم افزار های اداری براساس نظام آموزشی مسجدسلیمان پاره وقت
مدرک شهروند الکترونیکی براساس نظام آموزشی مسجدسلیمان پاره وقت
مدرک فلش مکس براساس نظام آموزشی مسجدسلیمان پاره وقت
مدرک کورل دراو براساس نظام آموزشی مسجدسلیمان پاره وقت
مدرک فری هند براساس نظام آموزشی مسجدسلیمان پاره وقت
مدرک طراح گرافیک رایانه ای براساس نظام آموزشی مسجدسلیمان پاره وقت
مدرک ویندوز ۸ تخصصی اهواز ۹۰ساعت
مهارت ها
نام مهارت میزان تسلط توضیحات
شناسایی و رفع عیوب سخت افزاری ۱۰۰درصد تخصصی و تجربه بالا از سال ۱۳۸۶ تاکنون
شناسایی و رفع عیوب نرم افزاری ۱۰۰درصد تخصص و تحربه کاری از سال ۱۳۸۶ تا کنون
نصب و پیکربندی انواع مودم و تشخیص عیب یابی اینترنت ۹۰درصد تجربه نصب و راه اندازی اینترنت و همکاری با مخابرات جهت نصب adsl
شبکه کردن کامپیوترها ۹۰ درصد شبکه درحد یک سازمان و در حال حاضر در حال آموزش
برنامه نویسی اندروید ۸۰درصد در حد ایجاد برنامه های معمولی
کار با نرم افزار فتوشاپ ۵۰درصد درحد رفع نیاز
کار با نرم افزار فری هند ۵۰ درصد درحد رفع نیاز
کار با نرم افزار فلش مکس ۵۰ درصد درحد رفع نیاز
کار با نرم افزار کورل ۵۰ درصد درحد رفع نیاز
زبان انگلیسی ۶۰درصد درحد متوسط اما تخصصی کار خودم تقریبا ۹۵ درصد
سایر موارد
تعیین شده توسط کارفرما
تمام وقت, پاره وقت
اینجانب از سال ۱۳۸۷ تا کنون در زمینه هایی که ذکر کردم در حال فعالیت هستم و بیشتر تخصص خودم تأمین و نگاه داری سیستم ها چه از نظر سخت افزاری و چه از نظر نرم افزاری و شبکه میباشد و حتی توانایی مدیریت در حد یک سازمان را هم دارم و تجربه حداقل کافی در این زمینه (تأمین و نگاه داری سیستم ها ) را دارم