رزومه

آرمان

کارجو،تصویرسازی / طراحی گرافیک

دسته ها:
مشخصات فردی
راضیه
کاظمی
جمشید
۱۲/۱۹/۱۳۶۵
زن
مجرد
پایان خدمت

مشخصات تماس

برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).

سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی معدل
لیسانس گرافیک هنر سمنان ۱۳۹۲ ۱۶/۷۰
سوابق شغلی
نام سازمان / شرکت شغل و سمت تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین حقوق دریافتی (ریال) وضعیت
تبلیغات ققنوس طراح ۹۰
تبلیغات ساوان طراح ۹۳ ۳۰۰هزار
تبلیغات روزنه طراح ۹۵ ۳۵۰ هزار
دوره های آموزشی
نام دوره سطح دوره محل آموزش میزان ساعت
فتوشاپ تخصصی شوشتر
مهارت ها
نام مهارت میزان تسلط توضیحات
زبان انگلیسی خوب
فتوشاپ/ کرل / ایلسترتور خیلی خوب
سایر موارد
حداقل اداره کار
تمام وقت
اینجانب در زمینه داستانویسی نیز فعالیت دارم.