رزومه

آرمان چای لاغری

کارجو/دیپلم جوشکاری WSAومخازن وگاز

دسته ها:
مشخصات فردی
علی
دورقی ثابت
عبدلکریم
۰۱/۰۷/۱۳۷۹
مرد
مجرد
معافیت تحصیلی
مشخصات تماس

برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).

سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی معدل
کاردانی جوشکاری اهواز شادگان ۹۶ ۱۷/۲۱
سوابق شغلی
دوره های آموزشی
نام دوره سطح دوره محل آموزش میزان ساعت
روزانه کاردانی اهواز تمام وقت
مهارت ها
نام مهارت میزان تسلط توضیحات
جوشکاری وسط
سایر موارد
تعیین شده توسط کارفرما
تمام وقت