رزومه

آرمان چای لاغری

کارجو/راننده ماشین سبک و آشنا با کامپیوتر

دسته ها:
مشخصات فردی
حسن
حیدری
حمید
۰۶/۱۷/۱۳۷۴
مرد
مجرد
معافیت تحصیلی
مشخصات تماس

برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).

سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
دوره های آموزشی
نام دوره سطح دوره محل آموزش میزان ساعت
دوره اموزش کامپیوتر
مهارت ها
سایر موارد
تعیین شده توسط کارفرما
تمام وقت, پاره وقت, پروژه ای, دورکاری