رزومه

آرمان

کارجو/مهندس نفت.بهره برداری

دسته ها:
مشخصات فردی
مهدی
رجائیان
مراد
۰۵/۱۷/۱۳۶۸
مرد
متاهل
پایان خدمت
مشخصات تماس

برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).

سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی معدل
کارشناسی نفت مسجد سلیمان ۳۰/۱۱/۹۲ ۱۲/۵۸
سوابق شغلی
دوره های آموزشی
نام دوره سطح دوره محل آموزش میزان ساعت
Hse مقدماتی آموزشگاه عمران الوار
مهارت ها
سایر موارد
تعیین شده توسط کارفرما
تمام وقت