رزومه

آرمان چای لاغری

کارجو/کارشناس پرستار

دسته ها:
مشخصات فردی
امین جعفر
اطمینان
ابراهیم
۰۴/۲۱/۱۳۵۵
مرد
متاهل
معافیت پزشکی
مشخصات تماس

برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).


برای مشاهده باید عضو ویژه باشید.در صورتی که قبلا عضو شده اید از منوی سمت راست وارد شوید.در غیر این صورت برای عضویت (کلیک کنید).

سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته دانشگاه محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی معدل
۱۵ سال سابقه
سوابق شغلی
نام سازمان / شرکت شغل و سمت تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین حقوق دریافتی (ریال) وضعیت
۱۵ سال
دوره های آموزشی
نام دوره سطح دوره محل آموزش میزان ساعت
۱۰۰ ساعت دوره های مختلف
مهارت ها
نام مهارت میزان تسلط توضیحات
مهارت کامپیوتر
سایر موارد
تعیین شده توسط کارفرما
تمام وقت, پاره وقت, پروژه ای