آغاز بازنگری ۳۲ دوره کاردانی پیوسته در دانشگاه فنی و حرفه ای

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

آغاز بازنگری ۳۲ دوره کاردانی پیوسته در دانشگاه فنی و حرفه ای

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از بازنگری ۳۲ دوره های کاردانی پیوسته در دانشگاه فنی و حرفه ای خبر داد و گفتت: در مهر ۹۸ سرفصل های جدید ارائه می شود.

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات برنامه‌های درسی فنی و حرفه ای گفت: بازنگری دروس فنی و حرفه ای مربوط به سالها پیش بوده و در سال های اخیر دروس بازنگری نشده بودند.

وی ادامه داد: با توجه به مجوز شورای برنامه ریزی وزارت علوم بازنگری ۳۲ دوره های کاردانی پیوسته در دانشگاه فنی و حرفه ای آغاز شده و در مهر ۹۸ سرفصل های جدید ارائه می شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای درباره حذف برخی از رشته ها گفت: هنوز این کار انجام نگرفته ولی سرفصل ها و برنامه های درسی قدیمی در حال بازنگری است که بازنگری ۳۲ دوره کاردانی پیوسته شروع شده و در مورد دیگر دوره ها نیز تحول رخ خواهد داد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار