آغاز کلاس‌های حضوری دانشگاه علمی کاربردی خوزستان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان با اشاره به آغاز کلاس‌های حضوری، گفت: حضور دانشجویان الزامی است و دانشجویانی که در کلاس‌ها حاضر نمی‌شوند، غیبت خواهند خورد.

دکتر رحیم قاسمیه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کلاس‌های عملی دانشجویان کاردانی و کارشناسی دانشگاه از چند روز پیش به صورت حضوری آغاز شده است و اگر مرکزی تاکنون کلاس‌های حضوری خود را آغاز نکرده است، موظف است این کلاس‌ها را آغاز کند و کلاس‌هایی که برگزار نکرده را نیز جبران کند.

وی با بیان اینکه درس‌های نظری همچنان به صورت مجازی و در بستر سامانه‌های دانشگاه ارائه خواهد شد، گفت: تمام درس‌های کارگاهی و عملی به صورت حضوری آغاز شده‌اند البته فاصله فیزیکی بین دانشجویان و پروتکل‌های بهداشتی به صورت کامل رعایت می‌ِشوند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان با بیان اینکه دانشجویانی می‌توانند در کلاس‌های حضوری شرکت کنند که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند، گفت: حضور دانشجویان الزامی است و دانشجویانی که در کلاس‌ها حاضر نمی‌شوند، غیبت خواهند خورد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار