آموزش های مهارتی ۶ماهه به فارغ التحصیلانی که کار ندارند

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس سازمان فنی و حرفه ای با اشاره به طرح نخلستان برای فارغ التحصیلان دانشگاهی که رشته های تحصیلی آنها در بازار کار، مشتری ندارد گفت:در قالب این طرح به آن‌ها در مدت ۶ماه مهارت‌های فناوری اطلاعات (IT) آموزش داده می‌شود.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای مرکز آمار در پاییز 1401 حکایت از این دارد که جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در این فصل 24میلیون و 70هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 535هزار نفر افزایش داشته است، همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و…) 37میلیون و 679هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 362 هزار نفر افزایش داشته است.

این گزارش‌ بیانگر این است که بیکاری جمعیت 15ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در پاییز 1401 حدود 12.1 درصد و تعداد بیکاران 809هزار و 746 نفر و نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در پاییز 1400 حدود 13.4 درصد و حدود 866هزار و 320 نفر است و حدود 1.6 درصد کاهش یافته است.

اما از آنجایی که حل بیکاری فارغ التحصیلان مسئله ای حائز اهمیت برای دولت ها می باشد و عدم مهارت مورد نیاز متناسب با بازار کار یکی از مشکلات فارغ التحصیلان است سازمان فنی و حرفه ای به دنبال حل این مسئله ای دو طرح کهاد و نخلستان را در دستور کار دارد.

غلامحسین حسینی نیا, معاون وزیرکار و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور درباره این دو طرح می گوید:اجرای طرح‌های مهارت‌افزایی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی (کهاد و نخلستان) را از جمله اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی است. مهارت افزایی 500 هزار دانشجو و 500 هزار دانش آموخته دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در طرح های مذکور در دست انجام است.

وی در تشریح این دو طرح گفت:این طرح مختص فارغ‌التحصیلانی است که رشته‌های تحصیلی آنها در بازار کار مشتری ندارد و آموزش‌های مهارتی به منظور مهارت افزایی آنها پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه آموزش های مهارتی در قالب دوره های شش ماهه و سه ماهه است گفت:در این طرح آموزش مهارتی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب دوره‌های شش ماهه و یک دوره کارورزی سه ماهه در مراکز و پارکهای علم و فناوری درنظر گرفته شده است.

حسینی نیا با اشاره به اینکه کهاد یکی از طرح های سازمان برای مهارت دانشجویان است گفت: در قالب این طرح دوره‌های آموزش تلفیقی یا هیبریدی مهارتی در کنار آموزش های کلاسیک برای حدود 540 ساعت ‌آموزش معادل 18واحد درسی در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر کار در بیان اهداف طرح کهاد که برای مهارت افزایی دانشجویان است گفت:در این طرح علاوه برتوسعه توانمندی‌های مهارتی دانشجویان، زمینه شکل گیری مهارت‌های مشاغل آینده بر پایه تکنولوژی های نوین را در کشور فراهم می شود.

وی با اشاره به طرح نخلستان گفت: در طرح نخلستان نیز برای فارغ التحصیلان دانشگاهی که رشته های تحصیلی آنها در بازار کار، مشتری ندارد نیز، طرح آموزش مهارتی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب دوره های 6ماهه و یک دوره سه ماهه کارورزی در مراکز پارک علم و فناوری و توسعه مهارت پیش بینی شده است.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار