احتساب بیمه دانشجویی جزء سوابق بازنشستگی دانشجویان

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بیمه دانشجویان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد.
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: تاکنون پوشش بیمه‌ای برای دانشجویان به صورت گسترده وجود نداشته است و تنها ۸ دهم درصد دانشجویان کشور تحت پوشش حمایتی بیمه قرار داشتند.

وی افزود: با سازمان تأمین اجتماعی تفاهم نامه‌ای را منعقد کردیم که بر اساس آن تأمین اجتماعی بیمه دانشجویان را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. بر اساس طرح جدید بیمه دانشجویی، ۴ سال بیمه دانشجویی جزء سوابق بازنشستگی آن‌ها محسوب می‌شود.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار