ارائه تسهیلات وام صندوق رفاه ویژه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

دانشگاه فنی و حرفه ای تسهیلات وام صندوق رفاه دانشجویان نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ویژه دانشجویان این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه فنی و حرفه‌ای از معاونین دانشجویی و کارشناسان رفاه دانشجویی دانشکده‌ها و آموزشکده‌های سراسر کشور در خواست کرد، با توجه به اینکه در نیمسال اول ۱۴۰۱_۱۴۰۰ توزیع اعتبار وام ضروری به صورت متمرکز از سوی صندوق رفاه دانشجویان انجام می‌شود جهت بهره‌مندی هرچه بیشتر دانشجویان کم بضاعت، تدبیری اتخاذ شود تا ضمن تسریع در فرآیند ثبت و تأیید وام دانشجویان، زمینه جذب حداکثری تسهیلات فراهم شود.

همچنین اعتبار وام‌های تحصیلی و شهریه از سوی دانشگاه در حساب مراکز منظور شده است. در صورت جذب اعتبار تخصیصی و نیاز به اعتبار مازاد وام‌های تحصیلی و شهریه، با معاونت فرهنگی و دانشجویی سازمان مرکزی مکاتبه شود.

بر اساس این گزارش، در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مبالغ وام‌های دانشجویی ۳۰ درصد رشد داشته است و از طرفی وام تحصیلی برای دانشجویان متأهل دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد پرداخت می‌شود. ثبت نام وام دانشجویان از تاریخ ۱۲ آبان ماه آغاز شده و تا اول دی ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار