استخدام بهورز در دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

دسته ها: استخدام پزشکی استخدام بهیار استخدام و بازار کار استخدام سراسری استخدام شهرستان استخدام شوشتر

11 اسفند 1401 – تمدید مهلت ثبت نام آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
به اطلاع می رساند بنا به تصمیم کارگروه جذب دانشکده علوم پزشکی شوشتر زمان ثبت نام آزمون بهورزی تا پایان سال 1401 تمدید شد.


دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرشو استخدام بهورز در نظر دارد با توجه به مصوبات شماره 11267/25/د/1401مورخ23/06/1401 هیات رئیسه این دانشکده تعداد 20 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان تخصصی، عمومی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی در محل های تعیین شده به شرح جداول ذیل استخدام نماید:
شرایط احراز
بهورز زن:
اولویت اول: دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی، مامایی، پرستاری
اولویت دوم: در صورتی که افراد واجد شرایط اولویت اول جهت احراز پست بهورز موجود نباشد دارندگان مدرک دیپلم کامل متوسطه با گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه جدید نظام (6.3.3).

بهورز مرد:
اولویت اول: دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی، بهداشت محیط، پرستاری
اولویت دوم: در صورتی که افراد واجد شرایط اولویت اول جهت احراز پست بهورز موجود نباشد، دارندگان مدرک دیپلم کامل متوسطه با گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه جدید نظام (6.3.3)
در تمام موارد کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون باید شرایط بومی بودن مندرج در دستورالعمل اجرایی جذب بهورز را دارا باشند.

شرایط عمومی
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).
تبصره: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام پزشک طب کار دانشکده یا پزشک معتمد منتخب معاونت بهداشت دانشکده با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان.
عدم سابقه محکومیت جزائی موثر.
داشتن سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تائید پزشک طب کار دانشکده یا پزشک معتمد منتخب معاونت بهداشت.
نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشکده.
نداشتن سابقه انصراف از تحصیل بهورزی
شرایط اختصاصی
1. دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری برای داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاری برای داوطلبان مرد.
شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی در رشته تحصیلی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.

تبصره 1: گزینش بهورزان با دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم مطابق شرایط ذیل مقدور است:

1- عدم دسترسی به فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط در رشته های مورد نظر در مناطق مجاز به استناد گواهی کتبی کار گروه آزمون مبنی بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس مرتبط.
2- موافقت معاونت بهداشت دانشگاه
3- این داوطلبان باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند.
4- پذیرش دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی غیر از مدارک تحصیلی مرتبط (با لحاظ نمودن مدرک دیپلم) بلامانع است.
5- داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم در صورت پذیرش، قبل از شروع دوره تحصیلی بهورزی ملزم به ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال هر نوع مدرک تحصیلی دانشگاهی پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهند بود.

تبصره 2: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند 1 بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم تراز یا بالاتر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست به کارگیری و یا اعمال مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.
پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی، پذیرش نهایی آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی می بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید انصراف قطعی در رشته و مقطع پذیرفته شده اخذ گردد.

2. پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی برای هر خانه بهداشت یکی از شرایط ذیل را داشته باشند تا بومی روستا محسوب گردند.
الف: محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و یا شهرستان مورد تقاضای بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (1401/11/12) در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب: حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید دو مقطع کامل از مقاطع (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا اولین روز شروع ثبت نام (1401/11/12) در روستای مورد نظر محرز گردد.
تبصره 1: داوطلبان زن که شرایط بندهای «الف» و «ب» را نداشته باشند؛ ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط بند های مربوط به داوطلبان بومی ازدواج کرده و حداقل دو سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون (1401/11/12) گذشته باشد و سکونتشان نیز در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی و پذیرش آنان بلامانع است.
بدیهی است این افراد با متقاضیان بومی بند «الف» و «ب» در یک اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
تبصره 2: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای «الف» و «ب» و تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رییس شورا و نصف اعضای شورا بعلاوه یک نفر) با تائید خانه بهداشت مربوطه و مرکز شهرستان مربوطه صورت می پذیرد.
تبصره 3: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن مدت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، و یا اشتغال و انجام دوره خدمت ضروری سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند، مشروط به آن که شورای اسلامی روستا و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان، بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در منطقه مورد تقاضا تایید نماید، پذیرش آنها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد. در راستای سیاست حفظ ثباط و دوام خانواده و همچنین لحاظ نمودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پذیرش داوطلبان متاهل بومی مطابق با بند الف یا ب این ماده که تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن مدت قانون خدمت پز شکان و پیراپزشکان و انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی به همراه همسر خود در خارج از روستا سکونت داشته اند بلامانع است.
تبصره 4: در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 3 نفر به ازای هر مورد پذیرش، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام بعمل آورد:

1) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان.
2) در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 30 کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.
نکته: در هر مرحله ای که محرز گردید داوطلب بومی نمی باشد می بایست فرآیند شرکت در آزمون و پذیرش وی متوقف شود.
داوطلب بومی در روستای قمر و سایر روستا ها تا شعاع 30 کیلومتری، مطابق با بندهای «الف» و «ب» شرایط بومی بودن تعریف می شود.
در شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای مدرک دانشگاهی برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی کار گروه آزمون مبنی بر آنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاون بهداشت دانشگاه آزمون کتبی را در مورد فرد واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب نمره حد نصاب وی را برای مصاحبه معرفی نماید.

3. سن: حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز) متولدین بعد از (1371/11/13) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 28 سال (27 سال و 11 ماه و 29 روز) متولدین بعد از (1373/11/13) می باشد. در شرایط خاصی که داوطلبان دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم گزینش شوند سن برای دارندگان مدرک دیپلم حداکثر 26 سال (25 سال و 11 ماه و 29 روز) متولدین (1375/11/13) به بعد خواهد بود.
تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (1401/11/12) مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.
ب) داوطلبانی که به شکل قراردادی، شرکتی و … در یکی از واحدهای ارایه خدمات تحت پوشش دانشگاه کار کرده اند مشروط به ارایه سوابق مورد قبول به میزان انجام خدمت فوق
ج) مطابق با بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضاقه خواهد شد. بدیهی است در این شرایط نیز رعایت سقف سنی مندرج در بند 3 الزامی است.
مفاد آزمون: به منظور سنجش توانمندی های داوطلبان، آزمون های کتبی و مصاحبه به شرح ذیل به عمل خواهد آمد.
الف- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک کاردانی و کارشناسی:
الف-1- آزمون کتبی از دروس تخصصی مرتبط بهورزی: سوالات به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود. آزمون کتبی 60% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
الف- 2- مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان 2 برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل 40% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.
تبصره 1: آزمون برای متقاضیان کاردان و کارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد. در مراحل آزمون کتبی هیچ یک از افراد با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی بر یکدیگر برتری ندارند.
ب- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک دیپلم:

ب-1- آزمون کتبی جهت سنجش توانمندی های عمومی: سوالات به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) از دروس دوره دوم متوسطه شامل دروس زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و تعلیمات دینی و یا معارف اسلامی یا دین و زندگی و برای افراد با مدرک تحصیلی پایین تر از دروس زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و تعلیمات دینی و یا معارف اسلامی و یا دین و زندگی دروه اول متوسطه نظام جدید خواهد بود. آزمون کتبی 60% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره: اقلیت های دینی به سوالات دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد .
ب-2- مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان 2 برابر ظرفیت پذیرش به شرط کسب حداقل شصت درصد نمره آزمون، مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل 40% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.
ب-3- امتیاز تاهل و فرزند: به ازاء تاهل و هر فرزند دو درصد (2) مجموعا تا ده درصد (10) به امتیاز آزمون کتبی هر فرد اضافه می شود.
تعریف حد نصاب: حد نصاب آزمون کتبی برای کلیه مقاطع 50% میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای بالاترین امتیاز در هر شغل هرموسسه خواهد بود.
تبصره: در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز تا سقف ذکر شده در بند الف 2 و بند ب 2، کار گروه آزمون مجاز است با رعایت اصل ضرورت گزینش افراد با صلاحیت، نمره حد نصاب تعیین شده را تا تکمیل نفرات مورد نیاز جهت تشکیل جلسه مصاحبه کاهش دهد. پایین آوردن نمره حد نصاب برای مناطقی که تنها یک داوطلب دارد مجاز نمی باشد.
از میان داوطلبان به تعداد حداقل دو برابر ظرفیت پذیرش، به ترتیب نمره علمی و با در نظر گرفتن اولویت های مقرر قانونی جهت انجام مصاحبه ضمن اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه دعوت به عمل می آید. پس از انجام مصاحبه، از میان بالاترین امتیازات هر خانه بهداشت به میزان دو برابر ظرفیت (اصلی و ذخیره) بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه به هسته گزینش دانشگاه معرفی می گردند.
لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعلام می گردد.
نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:
ثبت نام در بازه زمانی اعلام شده و در دو مرحله به شرح ذیل انجام می گیرد.
مرحله اول: ثبت نام الکترونیکی
داوطلبان بایستی در مرحله اول از روز چهارشنبه مورخ (1401/11/12) لغایت پایان وقت اداری روز جمعه مورخ (1401/12/12) (به مدت یک ماه) سال جاری از طریق اینترنت نسبت به ثبت نام در سایت اینترنتی دانشکده به آدرس دانشکده علوم پزشکی شوشتر اقدام نمایند:
مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:
تصویر فرم درخواست ثبت نام
تصویرآخرین مدرک تحصیلی
تصویر کارت ملی
تصویر تمام صفحات شناسنامه
تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
اسکن عکس 4*3 با کیفیت gpg و رزولیشن 300
تصویر وضعیت طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری (پرستاری) و سایر رشته ها در صورت استفاده از معافیت سنی.
تصویر مدارک دال بر بومی بودن.
تصویر مدارک دال بر ایثارگری و یا معلولیت حسب مورد از مراجع ذیربط.
سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت.
ملاک تعیین تاریخ فارغ التحصیلی، پایان خدمت نظام وظیفه و طرح نیروی انسانی آخرین روز ثبت نام می باشد.
تبصره: مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.
ثبت نام در این مرحله به منزله مجوز شرکت در آزمون نخواهد بود و پس از بررسی مدارک به ترتیب اولویت ثبت نام شدگان جهت هر خانه بهداشت به شرح ذیل طبق دستورالعمل اقدام می گردد:
اولویت اول: کاردان و کارشناس در روستای اصلی. چنانچه حداقل 2 نفر کاردان یا کارشناس واجد شرایط بر اساس دستورالعمل موجود نباشد در مرحله بعد مدارک داوطلب کاردان یا کارشناس واجد شرایط از روستای قمر خانه بهداشت و در صورتی که در روستای اصلی و قمر حداقل 2 نفر کاردان و کارشناس موجود نباشد مدارک کاردان و کارشناس واجد شرایط دستورالعمل از روستاهای تا شعاع 30 کیلومتر تحت پوشش همان مرکز خدمات جامع سلامت بررسی می گردد.
اولویت دوم: در صورتی که کاردان و کارشناس با شرایط اولویت اول موجود نباشد پرونده داوطلبان دیپلم نظام قدیم با داشتن پیش دانشگاهی و دیپلم نظام جدید به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد ابتدا پرونده داوطلبان دیپلم واجد شرایط در روستای اصلی بررسی می گردد چنانچه حداقل 2 نفر دیپلم واجد شرایط بر اساس دستورالعمل در روستای اصلی موجود نباشد در مرحله بعد مدارک داوطلبان دیپلم واجد شرایط از روستای قمر خانه بهداشت و در صورتی که در روستای اصلی و قمر حداقل 2 نفر دیپلم واجد شرایط موجود نباشد مدارک داوطلبان دیپلم واجد شرایط دستورالعمل از روستاهای تا شعاع 30 کیلومتر تحت پوشش همان مرکز خدمات جامع سلامت بررسی می گردد.
توجه: وجود تعداد حد نصاب داوطلب در هر مرحله موجب حذف داوطلبان مرحله بعد می گردد و برای ایشان کارت شرکت در آزمون صادر نمی شود.
به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

زمان و محل توزیع کارت
هرگونه اطلاع رسانی در خصوص زمان توزیع کارت و یا زمان برگزاری آزمون از طریق وب سایت و پورتال دانشکده علوم پزشکی شوشتر به اطلاع رسانی خواهد گردید و داوطلبان موظف به پیگیری اخبار و اطلاعیه های مندرج در سایت می باشند.
امتیازات و سهمیه های قانونی
الف) ایثارگران در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی (مدرک تحصیلی و بومی بودن) و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود:

1- ایثارگران سهمیه بیست و پنج (25) درصد شامل:

درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

که از کل مجوز تخصیص یافته، 25 درصد آن با در نظر گرفتن اولویت های قانونی، پس از شرکت در آزمون و تایید در مصاحبه تخصصی و معرفی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می یابد.

2- ایثارگران سهمیه پنج (5) درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (25) درصد
فرزندان آزادگان زیر یکسال اسارت

که 5 درصد سهمیه استخدامی باقی مانده با در نظر گرفتن اولویت های قانونی، پس از شرکت در آزمون و تایید در مصاحبه تخصصی و معرفی از سوی مراجع ذیربط، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می یابد.

انتخاب سهمیه ایثارگران به ترتیب نمره فضلی از بین کلیه ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

پذیرش مازاد بر سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

3- سهمیه 3 درصد معلولین:

معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از سه (3) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. مراتب تائیدیه توانایی انجام امور بهورزی این عزیزان از شورای پز شکی یا مراکز تخصصی طب کار استعلام خواهد گردید.

4- سهمیه آزاد:

تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در شرایط اختصاصی آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.
داوطلبان سهمیه آزاد می بایست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند که ممکن است در شغل محل انتخابی، افرادی از سهمیه های قانونی اعلام شده فوق (ایثارگران و معلولین) در صورت احراز شرایط لازم پذیرفته و از سهمیه آزاد فردی جذب نگردد.
تذکرات:
1- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.
2- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت انعقاد قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می گردد. همچنین در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.
3- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه) از سوی دانشگاه الزامی است.
4- سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال در روستا مورد نظر انجام وظیفه نماید الزامی ست و این تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه ایثارگری) تا پایان مدت قابل خرید و انتقال نمی باشد.
5- پذیرفته شدگان که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه مجاز به به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.
6- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت.
7- هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را صرفا از این طریق دریافت خواهند کرد.
8- داوطلبان منحصرا مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
9- در خصوص نحوه شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان واجد شرایط، آن دسته از داوطلبان فارغ التحصیل رشته های اجباری (پرستاری) در صورتی می توانند در این آزمون (قراردادکار معین) ثبت نام نمایند که مدت زمان قانونی خدمت آنان (2 سال) تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام پایان یافته باشد. در خصوص مشمولین طرح اختیاری و یا افرادی که طرح خود را تمدید نموده اند نیز داوطلبان می بایست در صورت پذیرش نهایی، قبل از از شروع دوره کارآموزی بهورزی از ادامه طرح انصراف داده و گواهی مربوطه را ارئه نمایند.
10- متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت 15 روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون موظف است طی دو هفته کاری بررسی و اعلام نتیجه نماید.
11- به مدارکی که پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود. لیکن در صورت ارسال مدارک ناقص، تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده کمیته آزمون خواهد بود.
12- استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد (شرایط احراز مدرک تحصیلی) و (بومی بودن) با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می باشد.
13- در صورت عدم مراجعه پذیرقته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.
14- قبل از شروع دوره آموزشی، سپردن تعهد محضری به دانشکده علوم پزشکی شوشتر از سوی بهورزان جذب شده مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد، شیفت های مورد نظر را همراه با بیتوته در روستا انجام دهند، الزامیست.
15- پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی و کارشناسی با طی دوره آموزش تطبیقی مهارت های بهورزی و دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم به مدت 2 سال دوره آموزش بهورزی را طی خواهند نمود.
16- سپردن تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از ایثارگران و…) الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نمی باشد.
تبصره: پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند و یا به هر دلیلی اخراج شوند، ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز نمی باشند.
17- بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایی، تغییر ردیف پستی و عنوان شغلی نمی باشند. همچنین دانشکده نیز مجاز به تغییر عنوان، جابجایی یا به کارگیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی نیست. نقل و انتقال بهورزان به هر دلیل پس از انجام تعهدات، تأمین فرد جایگزین و موافقت معاونت بهداشت دانشگاه مقدور است.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید
جهت ثبت نام کلیک نمایید

هنگام تماس حتما بگویید که آگهی را در اهواز نیاز دیده اید
استخدام پزشکی استخدام بهیار استخدام و بازار کار استخدام سراسری استخدام شهرستان استخدام شوشتر

تذکر پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


تذکر اهواز نیاز:

"اهواز نیاز" هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.