استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دسته ها: استخدام و بازار کار استخدام سراسری استخدام شهرستان استخدام آبادان

این آگهی منقضی شده است لطفا از برقراری تماس خود داری نمایید.در صورتی که صاحب آگهی هستید نسبت به تمدید اقدام فرمایید

10 مرداد 1401 – اطلاعیه شماره 1 


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوزهای شماره 136658 مورخ 1399/03/26، شماره 151609 مورخ 98/03/27 و شماره 1368399 مورخ 1396/06/07 سازمان اداری و استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را به استناد ماده 33 آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال 1397 از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی به صورت پیمانی به تعداد صد نفر با شرایط و ضوابط ذیل استخدام نماید. مهلت ثبت نام از 8 الی 21 مرداد 1401 می باشد.

بخش‌ اول:تعاریف‌

مفاهیم‌ برخی‌ از اصطلاحات بکار رفته‌ در این‌ دفترچه‌ به‌ شرح زیر است‌:
1.موسسه‌: به‌ دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی‌ درمانی‌ و سایر موسسات تابعه‌ وزارت بهداشت‌ درمان و آموزش پزشکی‌ اطلاق می‌شود که‌ با توجه‌ به‌ اهداف و برنامه‌های آتی‌ خود نسبت‌ به‌ رفع‌ نیازهای نیروی انسانی‌ مراکز بهداشتی‌، مراکز درمانی‌ و بیمارستان ها و سایر واحدهای تابعه‌، اقدام به‌ استخدام می‌نمایند. (مطابق‌ جدول شماره 2 صفحه‌ 17)
2.دستگاه اجرایی‌: کلیه‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌، مؤسسات یا نهادهای عمومی‌ غیردولتی‌، شرکت‌ های دولتی‌ و کلیه‌ دستگاه هایی‌ که‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح‌ نام است‌ از قبیل‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ ایران، بانک‌ مرکزی، بانک‌ ها و بیمه‌ های دولتی‌، (کلیه‌ دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت‌ خدمات کشوری) دستگاه اجرایی‌ نامیده می‌شوند.
3.آیین‌ نامه‌ اداری استخدامی‌: منظور، آیین‌ نامه‌ اداری استخدامی‌ کارکنان غیر هیات علمی‌ مصوب هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی‌ درمانی‌ کشور می‌ باشد که‌ به‌ استناد ماده یک‌ قانون احکام دائمی‌ توسعه‌ کشور تدوین‌ گردیده است‌.
4.داوطلب‌ قراردادی کار معین‌: به‌ شخصی‌ اطلاق می‌شود که‌ به‌ صورت قانونی‌ در یکی‌ از دانشگاه های علوم پزشکی‌ کشور یا سایر موسسات تابعه‌ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ در قالب‌ قرارداد انجام کار معین‌ (موضوع تبصره 5ماده 31 آیین‌ نامه‌ اداری استخدامی‌ کارکنان غیر هیات علمی‌ دانشگاه های علوم پزشکی‌ کشور) اشتغال داشته‌ باشد.
5.داوطلب‌ قراردادی پزشک‌ خانواده: فردی که‌ براساس مفاد تبصره 6 ماده 31 آیین‌ نامه‌ و از طریق‌ قرارداد طرح پزشک‌ خانواده در حال انجام وظیفه‌ در مراکز بهداشت‌ تابعه‌ دانشگاه/دانشکده می‌ باشد.
6. داوطلب‌ قرارداد مشاغل‌ کارگری: به‌ شخصی‌ اطلاق می‌شود که‌ به‌ صورت قانونی‌ در یکی‌ از دانشگاه های علوم پزشکی‌ کشور یا سایر موسسات تابعه‌ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ در قالب‌ قرارداد مشاغل‌ کارگری (موضوع ماده 32 آیین‌ نامه‌ مذکور) اشتغال داشته‌ باشد.
7.داوطلب‌ شرکتی‌: به‌ شخصی‌ اطلاق می‌شود که‌ به‌ صورت قانونی‌ از طریق‌ یکی‌ از شرکت‌های تامین‌ نیرو طرف قرارداد دانشگاه های علوم پزشکی‌ کشور یا سایر موسسات تابعه‌ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ به‌ صورت خرید خدمت‌ از بخش‌ خصوصی‌ (موضوع تبصره ماده 22 آیین‌ نامه‌ مذکور) اشتغال داشته‌ باشد
8.داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند :
الف) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (25) درصد شامل:

 جانبازان
 آزادگان
 همسر و  فرزندان شهدا
 همسر  و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
 همسر و  فرزندان آزادگان دارای یك سال و بالای یك سال اسارت
 پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

ب) ایثارگران سهمیه پنج (5) درصد شامل:

 رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
 فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
 فرزندان آزادگان كمتر از یك سال اسارت

تذكر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از

1.معاونت نیروی انسانی هر یك از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
2.معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
3.معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد كشاورزی در مورد جهادگران
9.داوطلب معلول: به معلولی اطلاق می شود كه با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از 3 درصد سهمیه استخدامی قانون حمایت از حقوق معلولان می باشد .
10.داوطلب آزاد: به شخصی اطلاق می شود كه در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین نباشد .
بخش دوم ‪ :‬شرایط عمومی و اختصاصی استخدام‬

شرایط عمومی داوطلبان:

‫‪ .1-1‬داشتن تابعیت ایران‬
‫‪ .1-2‬اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‬
‫‪ .1-3‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‬
‫‪ .1-4‬انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‬
‫تبصره‪ :‬دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان كه پروژه تحقیقاتی‬ جایگزین خدمت مورد تایید مركز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی‬ كرده باشند‪ ،‬می توانند قبل از صدور كارت پایان خدمت در آزمون ثبت نام نمایند‪ .‬این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن‬ در آزمون حداكثر تا یكسال پس از برگزاری آزمون موظف به ارائه گواهی پایان خدمت خود می باشند‪ .‬درصورت عدم ارائه‬ گواهی مربوطه در زمان مقرر‪ ،‬ادامه فرایند استخدامی آن ها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی استخدام و به‬ كارگیری آنها كان لم یكن تلقی می شود‪.‬‬
‫‪ .1-5‬داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام می شوند(به تشخیص شورای طب كار یا‬ كمیسیون پزشكی موسسه)‪.‬‬
‫‪ .1-6‬عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر‬
‫‪ .1-7‬نداشتن سابقه محكومیت جزایی موثر‬
‫‪ .1-8‬عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصالح‪.‬‬
‫‪ .1-9‬داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاه های اجرایی باشند‪.‬‬
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی‪:‬‬
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

‫‪ -1‬افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی‬
‫‪ -2‬انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت‬
‫‪ -3‬افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصالح‪ ،‬از خدمات دولتی منع شده باشند‪.‬‬
‫‪ -4‬افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاه های اجرایی دارند‪.‬‬
‫‪ -5‬دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده‪.‬‬
‫نکته‪ :‬در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر مرتبط یا غیرمرتبط با شرایط احراز طرح طبقه بندی‬ مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد‪ ،‬ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک‬ تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود‪.‬‬
‫‪ -6‬ضوابط شرکت داوطلبان شاغل در رشته های دارای طرح اجباری مطابق با تبصره ‪ 1‬بند ب شرایط اختصاصی‬ استخدام (صفحه‪ (6‬خواهد بود.

شرایط اختصاصی استخدام:

‪‬‬‫الف) شرایط سنی داوطلبان‪:‬‬
‫داشتن حداقل ‪ 20‬سال و حداكثر ‪ 40‬سال تمام (متولد شدگان از ‪ 1361/05/08‬تا ‪ )1381/05/08‬برای دارندگان مدرک‬ تحصیلی كاردانی‪ ،‬كارشناسی و كارشناسی ارشد و داشتن حداكثر ‪ 45‬سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دكتری و‬ بالاتر (متولد شدگان از ‪ 1356/05/08‬به بعد) تا اولین روز ثبت نام‬
‫تبصره‪ :‬موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر‪ ،‬به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد‪:‬‬
‫‪ -1‬جانبازان‪ ،‬آزادگان‪ ،‬فرزندان شهدا‪ ،‬فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر‪ ،‬از شرط حداكثر سن معاف‬ می باشند‬
‫‪ -2‬سایر مشمولین سهمیه ‪ 25‬درصد و ‪ 5‬درصد در صورت ثبت نام در آزمون‪ ،‬مكلف به رعایت حداكثر سن های اعلام شده در‬ ذیل می باشند‪ ،‬در غیراین صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد‪.‬‬
‫‪ -‬پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال‬
‫‪ -‬داوطلبانی كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان‬ بستری شدن و یا استراحت پزشكی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها‬
‫‪ -3‬سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ‪ 5‬سال‬
‫‪ -4‬سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشكی (اعم از قراردادكار‬ معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگری) حداكثر به میزان ‪ 15‬سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول)‪.‬‬
‫‪ -5‬سنوات شركتی داوطلبان شركتی شاغل كه به صورت غیرمستقیم و از طریق شركت های پیمانكاری طرف قرارداد با‬ موسسات تابعه وزارت بهداشت ‪ ،‬به خدمت اشتغال دارند‪ ،‬حداكثر به میزان ‪ 15‬سال(طبق سابقه بیمه قابل قبول)‬
‫‪ -6‬سنوات قراردادی یا شركتی داوطلبانی كه در سال های گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادكار معین و پزشک‬ خانواده و قرارداد مشاغل كارگری) در موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شركت های پیمانكاری طرف قرارداد آنها به‬ خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همكاری نموده اند حداكثر به میزان ‪ 5‬سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول)‬
‫نکته‪ :‬در صورتیكه افراد در یكی از حالات شركتی یا قراردادی شاغل بوده و براساس دستورالعمل های مربوطه به حالت‬ اشتغال دیگری تبدیل وضع شده اند(اشتغال بصورت مستمر)‪ ،‬می توانند حداكثر از ‪ 15‬سال ارفاق سن بهرمند گردند‪.‬‬
‫‪ -7‬داوطلبانی كه طرح خدمت نیروی انسانی موظف (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت‬ پزشكان و پیراپزشكان انجام داده اند، ‬به میزان انجام خدمت فوق‪.‬‬
‫‪ -8‬مدت خدمت سربازی انجام شده‪.‬‬
‫‪ -9‬به استناد بند الف ماده ‪ 15‬قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ‪ 1400/8/19‬مجلس شورای اسلامی به ازاء‬ تاهل و نیز داشتن هر فرزند یكسال تا حداكثر ‪ 5‬سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود‪.‬‬
‫تبصره‪ :1‬اعمال امتیاز مطروحه در بند ‪ 9‬مشروط به نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند ‪ ،بالای 2/5‬نباشد‪.‬‬
‫تبصره‪ : 2‬چنانچه محل تولد فرزندان‪ ،‬در شهرستان های مختلف باشد‪ ،‬اعطای امتیاز صرفاً برای فرزندان متولد شده در‬ شهرستان های با نرخ باروری ‪ 2/5‬و پایین تر مبنای محاسبه قرار می گیرد‪.‬‬
‫نکته‪ :‬مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از ‪ 15‬سال بیشتر نخواهد بود‪.‬‬
ب) ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان‪:‬‬
‫‪ -1‬مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان در رشته های دارای طرح «اجباری» می بایست دارای معافیت یا گواهی‬ پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان رشته های اجباری كه در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای‬ تابعه دانشگاه می باشند‪ ،‬می توانند صرفاً در آزمون های استخدامی همین دانشگاه شركت نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ قبولی صدور ابلاغ استخدامی و حكم حقوقی بصورت پیمانی حین طرح امكان پذیر خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬در خصوص داوطلبانی كه نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است‪ ،‬نیازی به ارائه گواهی «پایان طرح» نیست و‬ گواهی «اشتغال به طرح» برای اینگونه افراد كفایت می نماید‪ .‬ضمناً مشمولین مذكور می توانند با ارائه گواهی مربوطه در‬ آزمون سایر دانشگاه های علوم پزشكی نیز شركت نمایند‪.‬‬
‫نكته ‪ :‬داوطلبان متعهد خدمت موسسات تابعه وزارت بهداشت (تعهد خاص‪ ،‬قانون برقراری عدالت آموزشی و پزشكان‬ متخصص مشمولین تعهدات «ضریب ‪ «k‬و ‪ (…‬ صرفا مجاز به شركت در آزمون استخدامی دانشگاه یا منطقه مورد تعهد می‬ باشند .لازم به ذكر است در صورت پذیرش نهایی‪ ،‬تعیین محل خدمت این داوطلبان در مدت تعهد با توجه به مفاد سند تعهد‬ اخذ شده برعهده موسسه خواهد بود‪.‬‬
‫‪ -2‬مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان در رشته های دارای طرح «اختیاری» كه طرح خود را در سایر موسسات‬ تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی می گذرانند در صورت قبولی ملزم به ارائه گواهی موافقت با انصراف از طرح‬ در صورت پذیرش نهایی از دانشگاه محل انجام طرح خود در هنگام بررسی مدارک می باشند‪.‬‬
بخش سوم‪ :‬مواد آزمون‬
‫به هر یک از داوطلبان‪ ،‬یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد‪.‬‬
‫كلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای با ضریب یک (‪ (1‬برای سوالات حیطه عمومی و ضریب دو‬ (‪ (2‬برای سوالات حیطه تخصصی طراحی خواهد شد‪ .‬ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط‪ ،‬یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد‪.‬‬
‫مواد آزمون عمومی‬:

به شرح زیر تعیین می شود‪:‬‬
‫فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ‪(ICDL‬‬
‫ریاضی و آمار مقدماتی‬
‫زبان و ادبیات فارسی‬
‫معارف اسلامی
‫زبان انگلیسی عمومی‬
‫هوش و توانمندی های ذهنی‬
اطلاعات عمومی‪ ,‬دانش اجتماعی و قانون اساسی‬
‫تبصره‪ -‬اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (شامل مسیحی‪ ،‬كلیمی‪ ،‬زرتشتی و‪ (…‬از پاسخگویی به‬ سوال های معارف اسلامی معاف بوده و نمره مكتسبه این داوطلبان‪  ،‬بر اساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی‬ محاسبه خواهد شد‪.‬‬
‫مواد آزمون تخصصی:

‪‬‬‫سوال های حیطه های تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارت های تخصصی متناسب با رشته های شغلی‪ ،‬بر اساس مواد‬ آزمون مندرج در جدول شماره یک صفحه ‪ 16‬مشخص شده است‪.‬‬

تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: 8 الی 21 مرداد 1401
دریافت کارت آزمون: 25 الی 27 مرداد 1400

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

هنگام تماس حتما بگویید که آگهی را در اهواز نیاز دیده اید
استخدام و بازار کار استخدام سراسری استخدام شهرستان استخدام آبادان

تذکر پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


تذکر اهواز نیاز:

"اهواز نیاز" هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.