استخدام مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

دسته ها: استخدام و بازار کار استخدام سراسری

4 بهمن 1401 – دریافت کارت آزمون استخدام مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان
به اطلاع می رساند لینک دریافت کارت آزمون استخدام مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان فعال گردید.

جهت دریافت کارت ازمون کلیک نمایید


22 دی 1401 – تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحیه شرایط آزمون استخدام مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (منطقه شادگان)
به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام آزمون استخدام مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (منطقه شادگان) تا 30  دی 1401 تمدید گردید. ضمنا تاریخ برگزاری آزمون به روز جمعه مورخ 1401/11/07 موکول گردید. شایان ذکر است رشته تحصیلی دیپلم برق (کلیه گرایش ها) به شرایط اختصاصی این آزمون اضافه گردیده است.


8 دی 1401 – تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان
به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام آزمون استخدام مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان تا 17 دی ماه 1401 تمدید گردید.


به اطلاع میرساند شرکت پیمانکاري بهره برداري ((منطقه شادگان)) به منظور تأمین نیروي انسانی مورد نیاز، تعداد 15 نفر از آقایان واجد شرایط را
از طریق آزمون هاي مهارتی، توانمندي هاي عمومی و تخصصی (کتبی) و آزمون دانش مهارت (مصاحبه) به ترتیب از بالاترین نمره با شرایط ذیل و در قالب قرار داد نیروي حجمی جذب مینماید.

شرایط عمومی
1-1 -داشتن تابعیت نظام جمهوري اسلامی ایران.
2-1 -التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
3-1 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم .
4-1 -عدم اعتیاد به هرگونه مواد مخدر و یا مشروبات الکلی.
5-1 -نداشتن سابقه محکومیت کیفري و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.
6-1 -نداشتن سابقه اخراج از شرکتهاي پیمانکاري درحوزه عملیاتی شرکتهاي توزیع نیري برق.
7-1 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی لازم براي انجام وظایف شغل مورد نظر.
8-1 -اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
9-1 -دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جدول نیازهاي اعلامی و توانایی انجام کار.
10-1 -احراز صلاحیتهاي عمومی به تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون.
11-1 -نداشتن منع قانونی براي جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمانها و شرکتهاي دولتی یا خصوصی.
شرایط اختصاصی

2-1- داشتن شرایط سنی و مدرک تحصیلی اعلام شده در جدول شماره 1.

جدول شماره 1: عناوین رشته شغلی، رشته تحصیلی، شرایط سنی مورد نیاز و محل خدمت

ردیف رشته شغلی مقطع و رشته تحصیلی شرایط سنی تعداد مورد نیاز محل خدمت
سهمیه
آزاد
سهمیه
ایثارگری 25%
1  سیمبان کاردانی رشته برق
کلیه گرایش ها
حداکثر سن 30 سال متولدین تاریخ 1371/10/09 به بعد 11 نفر 4 نفر شهرستان شادگان و حومه آن
(بند 4 شرایط احراز سهمیه بومی مطالعه گردد )
تذکر: ارایه گواهینامه فن ورز شبکه هوایی توزیع و گواهینامه رعایت ایمنی در شبکه توزیع مطابق استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کشور برای رشته شغلی سیمبان، تا زمان برگزاری آزمون دانش مهارت (مصاحبه) الزامی می باشد و در صورت عدم ارائه مستندات ذکر شده توسط پذیرفته شدگان، از ورود آنها به فرایند مصاحبه ممانعت بعمل می آید.

تبصره 1- موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود:
الف) مدت انجام خدمت ضرورت، حداکثر به مدت 24 ماه.
ب) حداکثر 5 سال سابقه کار مرتبط با شغل مورد آزمون در صنعت برق در وزارت نیرو و با تایید شرکت های مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی.
2-2- اخذ تعهد محضری از نفرات پذیرفته شده در آزمون مبنی بر عدم تقاضای تغییر شغل و محل خدمت به مدت 10 سال.

مواد آزمون

سؤالات آزمون در یک دفترچه شامل سؤالات عمومی و تخصصی طراحی گردیده و مواد (دروس) رشته شغلی و جزئیات مربوط به آن در جدول ذیل درج شده است:

جدول شماره 2: مواد آزمون عمومی و تخصصی رشته شغلی سیمبان

رشته شغلی مواد آزمون عمومی ضریب
سوالات
تعداد
سوال
مواد آزمون تخصصی ضریب
سوالات
تعداد
سوال
سیمبان اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و
قانون اساسی
1 10 اصول ایمنی در برق 3 20
معارف اسلامی 1 10 مبانی برق 3 20
هوش و استعداد تحصیلی 2 10 آشنایی با تجهیزات شبکه توزیع برق 3 20

 

6) چگونگی توزیع نمرات و حد نصاب نمره قبولی در آزمون:

6-1- در آزمون کتبی پذیرش 3 برابر ظرفیت انجام می گیرد.
6-2- فرآیند آزمون جذب نیروی حجمی مشتمل بر نمره آزمون کتبی (عمومی، تخصصی) و آزمون دانش مهارت (مصاحبه) می باشد که نمره نهایی آزمون بر اساس 40% نمره آزمون کتبی و 60% نمره فرآیند دانش مهارت (مصاحبه) محاسبه می گردد.
6-3- شرط قبولی در آزمون کتبی، کسب حداقل 50%درصد بالاترین نمره کتبی می باشد و پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت از بین کسانی که حد نصاب نمره مذکور را کسب نموده باشند به ترتیب بالاترین نمره انتخاب می شوند.
6-4- آزمون کتبی تخصصی دارای نمره منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به ازای هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی لحاظ می گردد.

چگونگی ثبت نام
1-8- داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 لغایت ساعت 24 روز شنبه مورخ 1401/10/03 از طریق نشانی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان در آزمون ثبت نام نمایند.
8-2- زمان ویرایش اطلاعات از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 لغایت ساعت 24 روز شنبه مورخ 1401/10/03 انجام خواهد گرفت.
توجه: داوطلبان گرامی باید توجه داشته باشند بعد از ثبت اطلاعات، بلافاصله مجدداً به صفحه ثبت نام خود مراجعه نمایید تا از وضعیت تایید اطلاعات خود توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و در صورت عدم تایید، علت عدم تایید درج خواهد شد که داوطلب موظف است در اولین فرصت، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام نماید.
8-3- هزینه ثبت نام در آزمون 2.500.000 ریال می باشد که داوطلبان به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی، پس از تکمیل فرم ثبت نام پرداخت می نمایند
8-4- پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، در صورت انصراف وجه واریزی به هیچ وجه مسترد نمی گردد
8-5- پس از انجام کامل و دریافت کد رهگیری ضروری است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمایند
8-6- به داوطلبان توصیه می شود که شخصاً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اینترنتی، آگهی جذب نیرو در قالب قرارداد تامین نیروی حجمی، راهنما، نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز را دقیقاً مطالعه نموده و فایل رایانه ای عکس خود را با توجه به جزئیات اعلام شده در بند”6-9″ قسمت راهنما و نحوه ثبت نام آماده نمایند. ضمناً پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد
8-7- داوطلبان گرامی جهت سهولت در فرآیند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روز های آخر موکول ننمایند و در صورت وجود اشکال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عکس ارسالی و یا سایر موارد اصلاحی، بعد از ثبت اطلاعات خود، در اسرع وقت مجدداً به صفحه ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضعیت تایید اطلاعات، اطمینان حاصل نماید.
توجه: آن دسته از داوطلبانی که فرم ثبت نام را تکمیل می نمایند، ولی پرداخت الکترونیکی آنها با مشکل مواجه شده و موفق به دریافت کد رهگیری نمی شوند، با استفاده از لینک “پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام” نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.
توزیع کارت ورود به جلسه و زمان و محل برگزاری آزمون

10-1- زمان برگزاری آزمون، ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 1401/10/09 و زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق نشانی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان از روز سه شنبه مورخ 1401/10/06 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1401/10/08 انجام خواهد پذیرفت.
10-2- محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه آزمون داوطلب درج می گردد.
10-3- ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. در غیر اینصورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد. همچنین همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد.
10-4- نتایج پذیرفته شدگان 3 برابر ظرفیت نیز از طریق نشانی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان اعلام خواهد شد.
توجه: درصورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رسانی لازم از طریق نشانی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان به عمل خواهد آمد.

تذکرات مهم
1-7 -داوطلبانی میتوانند نسـبت به ثبت نام و شـرکت در آزمون اقدام نمایند که تا تاریخ برگزاري آزمون فارغ التحصـیل شـده و خدمت وظیفه آنها
پایان یافته باشد و یا معافیت دائم آنها قطعی شده باشد.
توضـیح: مهلت ارائه اصـل و تصـویر مدارك پذیرفته شـدگان شـامل: مدرك تحصـیلی، شـناسـنامه، کارت ملی، مدرك و ضـعیت نظام وظیفه و3 قطعه
عکس 4*3 ،مدارك اثبات بومی بودن (مطابق شـرایط اخت صـا صـی بند 4 احراز شـرایط بومی) و مدرك اثبات ایثارگري (مطابق شـرایط اختصـاصـی بند 3 احراز شـرایط ایثارگري) و هرگونه مدارك لازم جهت احراز شـرایطی که در فرم ثبت نام قید شـده ا سـت، حداکثر 7 روز کاري
پس از اعلام نتایج آزمون میبایست ارایه گردد و عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر به منزله انصراف ایشان تلقی خواهد شد.
2-7 -گواهی فراغت از تحصـیل داوطلبان، کارت مربوط به و ضـعیت نظام وظیفه و سـایرتاییدیههاي مربوطه، باید حداکثر تا روز تطبیق مدارك آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد.
3-7 -مسـئولیت نا شـی از عدم رعایت دقیق ضـوابط در هنگام ثبت نام و شـرایط اعلام شـده در متن آگهی و یا ارایه ناقص مدارك بر عهده داوطلب می با شـد و چنانچه در هر کدام از مراحل آزمون، مصـاحبه و جذب، محرز شـود که داوطلب به اشـتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارایه نموده و یا فاقد شـرایط مندرج در آگهی اسـت، مراحل جذب داوطلب ابطال و در صـورت صـدور حکم بکارگیري، حکم مزبور لغو و بلا اثر میگردد.
توجه: کارجوی گرامی، متن بالا شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد، جهت مشاهده متن کامل بر روی دانلود دفترچه شرایط در کادر پایین کلیک نمایید.
تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 03 دی 1401
دریافت کارت آزمون: 06 الی 08 دی 1401
زمان برگزاری آزمون: 09 دی1401
هنگام تماس حتما بگویید که آگهی را در اهواز نیاز دیده اید
استخدام و بازار کار استخدام سراسری

تذکر پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


تذکر اهواز نیاز:

"اهواز نیاز" هیچ گونه مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد،لطفا دقت نمایید.