نیکان

اطلاعیه بررسی مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

دسته ها: اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار

اطلاعیه مرحله اول استخدام پیمانی 99 دانشکده علوم پزشکی شوشتر

بدینوسیله اطلاعیه مربوط به پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی 99 دانشکده علوم پزشکی شوشتر اعلام می گردد

پذیرفته شدگان محترم جهت دریافت فایل های مربوط به اطلاعیه اینجا کلیک کنند.


جدول زمان بندی تحویل مدارک پذیرفته شدگان استخدام پیمانی 1399

در راستای اجرای آزمون استخدام پیمانی مورخ 1399/11/24 و به منظور دریافت و بررسی مدارک داوطلبینی که در کارنامه خود برای بررسی مدارک معرفی شده اند ، دعوت به عمل می نماید تا نسبت به ارایه مدارک طبق جدول زمان بندی به مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده به آدرس (میدان هفده شهریور ، بلوار شهید شرافت ، جنب سازمان امور مالیاتی ، سازمان مرکزی داشکده علوم پزشکی شوشتر) مراجعه نمایند.

جهت دریافت جدول زمان بندی اینجا کلیک کنید

اخبار دانشگاهی و استخدامی اخبار